Патологија

Патологија је наука о болестима. Изучава морфолошке и физиолошке промене настале услед болести или повреда. У социолошком контексту, патологија означава и стање у коме друштво или институције одступају од своје нормалне структуре и функција.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.