Миграција становништва

Миграција је кретање људи са једне територије на другу. Може се одвијати на добровољан и законит начин или присилно, без пристанка особа.

Постоји Међународна организација за миграције са 132 државе чланице.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.