Индекс хуманог развоја

Индекс хуманог развоја, скраћено ИХР, (енгл. ), формула је којом се мере сиромаштво, писменост, образовање, животни век, и други фактори за земље света. Многи преко ове формуле сврставају земље у развијене (земље првог реда), у развоју (земље другог реда) и земље трећег света. До ове је формуле дошао пакистански економиста Махбуб ал Хак, а Програм Уједињених нација за развој је користи од 1993. године у свом годишњем извештају о развоју.

ХДИ мери просечна достигнућа у земљама по три основне ствари у људском развоју:

  • О дугом и здравом животу, мереном према животном веку од рођења.
  • Знању, мереном према писмености. Такође се узима у обзир основно, средње, као и постотак уписа.
  • Пристојном стандарду живота, мерено према БДП-у по становнику, према ППП-у у америчким доларима.

Сваке године, земље чланице УН-а се рангирају према овој формули. Земље које су на врху листе то често наглашавају, како би привукле образоване мигранте. Као алтернативно мерење, користи се Индекс сиромашних земаља.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.