Извор

Извор или врело је компонента хидросфере и представља сваку природну ситуацију где вода из земље избија на површину.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.