Занатство

Занатство (тур. , арап. []), делатност је која се бави производњом, поправком или одржавањем нечега. Занат је претходник индустријскефабричке производње.

Њега врши појединац као уско-стручно обучено лице или у сарадњи са више стручних, помоћних радника.

Мајстори који су „изучили“ занат су свој производ правили од почетка до краја. На пример обућар би од купљене, обрађене коже и уз помоћ алата и потрошних материјала као што су конац, ексери и лепак правио ципелу за купца, од почетка до краја.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.