Животиње

Животиње су велика група вишећелијских, еукариотских, хетеротрофних организама, која се у биологији класификује као царство . Животиње гутају храну и варе је унутар тела. Највећи број животиња су покретни организми. Уврштени су у домен .


Временски распон: едијакаријум — данас
разноврсност животињског царства
Научна класификација
Домен:
Натцарство:
Царство:

, 1758
типови

Аристотел је први класификовао целокупан живи свет на животиње и биљке. Оваква оригинална подела се дуго задржала у науци, али се услед нагомилавања нових информација и чињеница током последњих векова и подела организама усложнила. Савремена класификација организама прати постојање хијерархије група (таксономске категорије), где је царство животиња међу најопштијима. Број царстава јако варира у схватањима различитих аутора, најчешће се помиње број 5 (), или, много реалнији број, од око 100.

Када се говори о животињском свету често се користи реч фауна.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.