Organizacija združenih narodov

Zemljevid članic OZN
Sedežmednarodno ozemlje na Manhattan, New York
Uradni jeziki arabščina, kitajščina, angleščina, francoščina, ruščina, španščina
Članstvo 193 članic
Voditelji
 -  Generalni sekretar António Guterres
Ustanovitev
 -  Sprejeta Ustanovna listina OZN: 26. junij 1945 
 -  Ratifikacija Ustanovne listine OZN: 24. oktober 1945 
Spletna stran
http://www.un.org/

Organizacija združenih narodov, krajše Združeni narodi (angl. United Nations, UN), s kratico OZN ali ZN, je mednarodna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Ustanovljena je bila 26. oktobra 1945 v San Franciscu (ZDA), med ustanovnimi članicami pa je bila tudi Demokratična federativna Jugoslavija.

Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992.

Predhodna organizacija OZN je bilo Društvo narodov (oz. Liga narodov).

Struktura OZN

Z Ustanovno listino določena organizacijska struktura (glavni organi):

V skladu s 7. členom Ustanovne listine je Generalna skupščina ustanovila tudi pomožne organe kot so UNCTAD, UNHCR (Visoki komisariat za begunce), UNICEF (Mednarodni sklad za pomoč otrokom) in UNIDO.

Organizacije Generalne skupščine

Programi in skladi

 • UNCTAD - Konferenca Združenih narodov za trgovino in razvoj
  • ITC - Mednarodni trgovinski center (UNCTAD/WTO)
 • UNDCP - Program Združenih narodov za nadzor nad mamili
 • UNDP - Program Združenih narodov za razvoj
  • UNIFEM - Sklad Združenih narodov za ženske
  • UNV - Prostovoljci Združenih narodov
 • UNEP - Program Združenih narodov za okolje
 • UNFPA - Sklad Združenih narodov za dejavnosti o prebivalstvu
 • UNHCR - Visoki komisariat Združenih narodov za begunce
 • UN-HABITAT - Program Združenih narodov za naselja
 • UNICEF - Sklad Združenih narodov za otroke
 • WFP - Svetovni program za prehrano
 • UNRWA - Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu

Raziskovalni in izobraževalni inštituti

 • INSTRAW - Mednarodni raziskovalni in izobraževalni inštitut Združenih narodov za napredek žensk
 • UNICRI - Medregijski raziskovalni inštitut Združenih narodov za kriminal in pravico
 • UNITAR - Inštitut Združenih narodov za izobraževanje in raziskovanje
 • UNRISD - Raziskovalni inštitut Združenih narodov za socialni razvoj
 • UNIDIR - Inštitut Združenih narodov za preučevanje razorožitve

Ostale organizacije

 • COPUOS - Komite Združenih narodov za mirno uporabo vesolja
 • IAEA - Mednarodna agencija za jedrsko energijo
 • OHCHR - Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice
 • UNOPS - Urad Združenih narodov za projektne storitve
 • UNU - Univerza Združenih narodov
 • UNOOSA - Urad Združenih narodov za vesoljske zadeve
 • UNSSC - Šola Združenih narodov za sistemsko osebje
 • UNAIDS - Agencija Združenih narodov za boj proti aidsu
 • UNRRA - Uprava združenih narodov za pomoč in obnovo (prenehala z delovanjem 1949)
 • UPEACE - Šola Združenih narodov za mir

Organizacije Varnostnega sveta

 • Svet Združenih narodov za človekove pravice (Human Rights Council)
 • Military Staff Committee
 • Delujoči komiteji in namensko ustanovljeni organi
 • Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo
 • Mednarodno kazensko sodišče za Ruando
 • Operacije in misije za ohranjanje miru
  • MONUC - Misija Združenih narodov v DR Kongu
  • UNAVEM III - United Nations Angola Verification Mission III
  • UNDOF - United Nations Disengagement Observer Force
  • UNFICYP - Mirovna misija Združenih narodov na Cipru
  • UNIFIL - Začasne sile Združenih narodov v Libanonu
  • UNMEE - Mirovna misija Združenih narodov v Etiopiji in Eritreji
  • UNMIK - Misija Združenih narodov na Kosovu
  • UNMIL - Mirovna misija Združenih narodov v Liberiji
  • UNMIS - Mirovna misija Združenih narodov v Sudanu
  • UNMOGIP - Opazovalna misija Združenih narodov v Indiji in Pakistanu
  • UNMOVIC - Komisija Združenih narodov za nadzor, preverjanje in pregled
  • UNOMIG - Opazovalna misija Združenih narodov v Gruziji
  • UNOMSIL - Opazovalna misija Združenih narodov v Sierra Leone
  • UNSMIH - United Nations Support Mission na Haitiju
  • UNTSO - Organizacija Zruženih narodov za nadzor premirja
 • Nekdanje operacije in misije za ohranjanje miru
  • ONUMOZ - Mirovna misija Združenih narodov v Mozambiku
  • UNAMIR - Misija Združenih narodov za pomoč Ruandi
  • UNAMSIL - Mirovna misija Združenih narodov v Sierra Leone
  • UNCRO - United Nations Confidence Restoration Operation na Hrvaškem
  • UNIKOM - Opazovalna misija Združenih narodov v Iraku-Kuvajt
  • UNMIBH - Mirovna misija Združenih narodov v Bosni in Hercegovini
  • UNMOP - Opazovalna misija Združenih narodov v Prevlaki
  • UNMOT - Opazovalna misija Združenih narodov v Tadžikistanu
  • UNTAET - Tranzicijska uprava Združenih narodov v Vzhodnem Timorju

Organizacije Ekonomskega in socialnega sveta OZN

Funkcionalne komisije

 • Komisija za socialni razvoj
 • Komisija za narkotike
 • Komisije za boj proti kriminalu in kazensko pravo
 • Commission on Science and Technology for Development
 • Komisija za trajnostni razvoj
 • Komisija o položaju žensk
 • Komisija za prebivalstvo in razvoj
 • Statistična komisija
 • Forum Združenih narodov za gozdove

Regionalne komisije

 • ECE - Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo
 • ECA - Ekonomska komisija Združenih narodov za Afriko
 • ECLAC - Ekonomska komisija Združenih narodov za Latinsko Ameriko in Karibe
 • ESCAP - Ekonomska in socialna komisija Združenih narodov za Azijo in Pacifik
 • ESCWA - Ekonomska in socialna komisija Združenih narodov za zahodno Azijo

Specializirane agencije

Specializirane agencije so neodvisne organizacije, ki sodelujejo z Združenimi narodi in med seboj. Njihovo delovanje koordinira Ekonomski in socialni svet.

 • ILO - Mednarodna organizacija dela
 • FAO - Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo
 • UNESCO - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
 • WHO - Svetovna zdravstvena organizacija
 • Svetovna banka
  • IBRD - Mednarodna banka za obnovo in razvoj
  • IDA - Mednarodna zveza za razvoj
  • IFC - Mednarodna finančna korporacija
  • MIGA - Mednarodna agencija za zavarovanje investicij
  • ICSID - Mednarodni center za reševanje investicijskih sporov
 • IMF - Mednarodni denarni sklad
 • ICAO - Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
 • IMO - Mednarodna pomorska organizacija
 • ITU - Mednarodna telekomunikacijska zveza
 • UPU - Svetovna poštna zveza
 • WMO - Svetovna meteorološka organizacija
 • WIPO - Svetovna organizacija za intelektualno lastnino
 • IFAD - Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva
 • UNIDO - Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj
 • IRO - Mednarodna begunska organizacija (prenehal z delovanjem 1952)
 • INCB - Mednarodni nadzorni svet za droge
 • UNWTO - Svetovna turistična organizacija

Ostale organizacije

 • Permanent Forum on Indigenous Issues (PFII)
 • Sessional and Standing Committees Expert, ad hoc and related bodies

Organizacije Sekretariata OZN

 • OSG - Office of the Secretary-General
 • OIOS - Urad za notranji nadzor
 • OLA - Urad za pravne zadeve
 • DPA - Oddelek za politične zadeve
 • DDA - Oddelek za razorožitev
 • DPKO - Oddelek za operacije za ohranjanje miru
 • OCHA - Urad Združenih narodov za koordinacijo humanitarnih zadev
 • DESA - Oddelek za ekonomsko-socialne zadeve
 • DGACM - Oddelek za zadeve Generalne skupščine in konferenčne storitve
 • DPI - Oddelek javnih informacij
 • DM - Oddelek za upravljanje
 • OIP - Office of the Iraq Programme
 • UNSECOORD - Office of the United Nations Security Coordinator
 • OHRLLS - Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States
 • ODC - Office on Drugs and Crime
 • UNOG - Urad Združenih narodov v Ženevi
 • UNOV - Urad Združenih narodov na Dunaju
 • UNON - Urad Združenih narodov v Nairobiju

Organizacije Mednarodnega sodišča OZN

Razvojni cilji novega tisočletja

Na Zboru tisočletja leta 2000 so Združeni narodi sprejeli Cilje razvoja v novem tisočletju (Millennium Development Goals) in Deklaracijo novega tisočletja (Millennium Declaration), s katerima nameravajo rešiti bistvene probleme človeštva. Razvoj sveta se ocenjuje glede na 48 pokazateljev, katerih vrednosti so letno zbrane na millenniumindicators.un.org. Seznam ciljev, njih namenov, in indikatorjev je v članku Razvojni cilji novega tisočletja.

Glej tudi

Zunanje povezave


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.