Glikoprotein P

Glikoprotein P, P-glikoprotein ali protein MDR1 (angl. multidrug resistance protein 1, protein večkratne odpornosti proti zdravilom 1) je vrsta ABC-prenašalca[1] v celičnih membranah, ki črpa hidrofobne toksine in ksenobiotike iz celic in tako deluje kot nekakšna biološka bariera pred potencialno škodljivimi snovmi za celice.[2] Ima pa tudi pomembno vlogo pri absorpciji in zadrževanju nekaterih učinkovin v celicah;[2] iz celic, vključno rakavih, črpa na primer nekatere kemoterapevtike.[1]

Vpliv na učinkovitost zdravil

Glikoprotein P se močno izraža v celicah črevesnega epitelija, iz katerih črpa določene toksine in učinkovine nazaj v črevesno svetlino in s tem zmanjšuje njihovo absorpcijo. Prav tako se pomembno izraža v jetrnih celicah, kjer ksenobiotike črpa iz celic v žolč, celicah proksimalnih ledvičnih tubulov, kjer jih črpa v urinski filtrat ter kapilarnih celicah krvno-možganske in krvno-modove pregrade, kjer jih črpa nazaj v kapilare. Normalna ekskrecija ksenobiotikov s pomočjo glikoproteina p nazaj v črevesno svetlino lahko zmanjša učinkovitost nekaterih zdravil, ki so t. i. substrati za glikoprotein p. Nadalje nekatere rakave celice močno izražajo glikoprotein p v svoji membrani in dodatno zmanjšujejo učinkovitost kemoterapevtikov, ki so substrati za glikoprotein p, kar lahko vodi v odpornost proti zdravilu.

Součinkovanje med zdravili

Številna zdravila lahko inducirajo ali inhibirajo p-gp in s tem vplivajo na učinkovitost drugih sočasno uporabljenih zdravil, ki so substrati za p-gp. Primer učinkovine, ki inducira p-gp in s tem zmanjša učinkovitost učinkovin, ki so substrati za p-gp, je šentjanževka[3]. Med zaviralce oziroma inhibitorje p-gp pa spadajo na primer amjodaron, klaritromicin, ciklosporin, kolhicin, diltiazem, eritromicin, felodipin, lansoprazol, omeprazol in drugi zaviralci protonske črpalke, nifedipin, paroksetin, sertralin, kinidin, tamoksifen in verapamil.[4]

Sklici

  1. 1 2 https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5535188/protein?query=protein&SearchIn=All, Slovenski medicinski e-slovar, vpogled: 20. 6. 2018.
  2. 1 2 Lin JH, Yamazaki M. Role of P-glycoprotein in pharmacokinetics: clinical implications. Clin Pharmacokinet. 2003;42(1):59-98.
  3. Roškar R. Interakcije med zdravili za zdravljenje depresivne motnje in drugimi zdravili. Farm vestn 2006; 57: 251–257.
  4. Srivalli, KMR; Lakshmi, PK (July 2012). "Overview of P-glycoprotein inhibitors: a rational outlook". Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 48 (3): 353–367. doi:10.1590/S1984-82502012000300002.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.