Vojenská diktatúra

Vojenská diktatúra alebo vojenská junta je forma vlády, v ktorej má jeden alebo viac členov armády autoritatívnu kontrolu nad krajinou.

Môže byť odlišná od civilnej diktatúry v množstve aspektov  jej motiváciou je uchopenie moci, ovládanie inštitúcií, prostredníctvom ktorých organizuje svoju vládu a spôsoby, akými vládne.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.