Vnútrozemský štát

Vnútrozemský štát je taký štát, ktorého štátna hranica sa nedotýka mora. Väčšinou sa za nevnútrozemské považujú len tie štáty, ktoré majú spojenie so svetovým oceánom. Za vnútrozemské sa teda považujú napríklad štáty okolo Kaspického mora (Kazachstan, Azerbajdžan a Turkménsko), pokiaľ nemajú spojenie so svetovým oceánom inde (Irán, Rusko).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.