Vlajka Kazachstanu

Vlajka Kazachstanu – po vyhlásení nezávislosti bola zavedená modrá vlajka nesúca žltého stepného orla, slnko a pri žrdi žltý národný ornament. Táto vlajka bola zavedená 4. júna 1992 a nahradila vlajku Kazašskej SSR (Sovietskej socialistickej republiky).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.