Viceprezident

Viceprezident je činiteľ výkonnej moci v rôznych štátoch alebo v niektorých krajinách zástupca firmy, ktorý je v ich hierarchii nižšie ako prezident .

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.