Svetová banka

Svetová banka (anglicky World Bank, skratka WB) je inštitúcia, ktorá zabezpečuje finančnú a technickú pomoc rozvíjajúcim sa krajinám s cieľom znížiť chudobu a zlepšiť životné štandardy na celom svete. Tvoria ju dve inštitúcie, a to Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD), ktorá pomáha v ekonomickom raste stredne bohatým a úveruschopným chudobnejším krajinám, a Medzinárodná asociácia pre rozvoj (International Development Association – IDA), ktorá sa snaží zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov pre najchudobnejšie krajiny sveta. Robí sa to formou nízko úročených pôžičiek a grantov do vzdelávania, zdravotníctva, infraštruktúry, komunikácií a ďalších oblastí týchto krajín.

Svetová banka

OdvetvieMonetárna medzinárodná finančná organizácia
Založenájúl 1944
Sídlo1818 H Street NW,
Washington, DC, USA
VedenieDavid Malpass
Prezident
Kristalina Georgieva
Chief Executive Officer
Penny Goldberg
Chief Economist
Slogan spoločnostiWorking for a World Free of Poverty
Webová stránkawww.worldbank.org

Svetová banka je špecializovanou inštitúciou Organizácie spojených národov OSN, ale má nezávislé vedenie a štruktúru. Bola založená v roku 1944 45 krajinami vrátane Česko-Slovenska. Oficálne začala s činnosťou 27. decembra 1945. Pôvodne jej cieľom bola rekonštrukcia vojnou zničenej Európy a Japonska, ale v súčasnosti podporuje rozvojové snahy širokého okruhu krajín a patrí medzi najväčších poskytovateľov rozvojovej pomoci.

Svetová banka sa postupne rozšírila o ďalšie tri inštitúcie, ktorými sú Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). Spolu tvoria zoskupenie nazývané Skupina Svetovej banky (anglicky The World Bank Group).

Prezidentom Svetovej banky je tradične zástupca z USA (v Medzinárodnom menovom fonde je to Európan). Súčasným (2019) prezidentom je David Malpass. Sídlo Svetovej banky sa nachádza v hlavnom meste USA, vo Washingtone D.C.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.