Stredná Ázia

Stredná Ázia alebo čiastočné synonymum Centrálna Ázia je rozsiahla vnútrozemská oblasť Ázie. Existuje viac definícií Strednej Ázie, žiadna z nich nie je všeobecne akceptovaná.

V textoch najmä štátov bývalého Sovietskeho zväzu a Východného bloku, vrátane Slovenska, sa používajú dva pojmy, Stredná Ázia a Centrálna Ázia:

  • Stredná Ázia je Uzbekistan, Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko, Južný Kazachstan (presnejšie od Aralsko-irtyšského rozvodia na juh).
  • Centrálna Ázia je územie na východ a juh od pohorí Východný Kazachstan, Altaj, Západný Sajan, Východný Sajan, na sever od horného toku Indusu a od rieky Brahmaputra a na západ od južnej časti pohoria Veľký Chingan a od pohoria Tchaj-chang; t. j. približne Mongolsko a Západná Čína.

V textoch bývalých západných štátov termíny splývajú, v niektorých jazykoch nie je možné jazykovo rozlíšiť pojem stredný a centrálny, pričom platí, že presná definícia sa rôzni.

Encyklopédia Britannica pod pojmom Asia rozlišuje:

  • Stredná Ázia je územie medzi Kaspickým morom a Balchašským jazerom, presnejšie Turanská nížina, Pamír, Hissar a Alajské vrchy.
  • Centrálna Ázia je Tibetská plošina, Džungárska panva a Tarimská panva (pod "Central Asia" je iná definícia, pozri vyššie).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.