Sovietsky zväz

Sovietsky zväz, dlhý tvar Zväz sovietskych socialistických republík (skratka ZSSR; rus. Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik, Союз Советских Социалистических Республик) bol federatívny socialistický zväzový štát vo východnej Európe a severnej časti Ázie existujúci v rozmedzí rokov 19221991. Rozlohou 22,4 milióna km2 bol rozlohou najväčším štátom sveta. Jeho hlavným mestom bola Moskva.

Zväz sovietskych socialistických republík
Союз Советских Социалистических Республик
Sojuz Sovetskich Socialističeskich Respublik
1922 – 1991

vlajka

znak
Hymna: Internacionála (1922 – 1944)Hymna Sovietskeho zväzu (1944 – 1991)
Motto: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
(Proletári všetkých krajín, spojte sa!)
Geografia

Sovietsky zväz po druhej svetovej vojne
Rozloha
22 402 220 km² (v roku 1991)
Najvyšší bod
Pik Kommunizma (7 495 m n. m.)
Najdlhšia rieka
Jenisej (5 539 km)
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
293 047 571 (1991)
Národnostné zloženie
Rusi (50,78 %, 1991), Ukrajinci (15,45 %, 1991), Uzbeci (5,84 %, 1991) a mnoho ďalších národov a etník
ruština plus ďalších 14 oficiálnych jazykov
štátom propagovaný ateizmus, ďalej pravoslávie, islam
Štátny útvar
federatívna socialistická republika
Mena
sovietsky rubeľ (руб) (SUR)
Vznik
30. decembra 1922 (spojením štyroch sovietskych socialistických republík)
Zánik
26. decembra 1991 (deklaráciou č. 142-H Najvyššieho sovietu ZSSR, ktorý oficiálne uznal rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva)
Predchádzajúce štáty:
Ruská sovietska federatívna socialistická republika
Ukrajinská sovietska socialistická republika
Bieloruská sovietska socialistická republika
Zakaukazská socialistická federatívna sovietska republika
Bucharská ľudová sovietska republika
Chorezmská ľudová sovietska republika
Estónsko
Lotyšsko
Litva
Tuvinská aratská republika
Nástupnícke štáty:
Rusko
Ukrajina
Bielorusko
Moldavsko
Gruzínsko
Arménsko
Azerbajdžan
Kazachstan
Uzbekistan
Turkménsko
Tadžikistan
Kirgizsko
Estónsko
Lotyšsko
Litva

Zväz sovietskych socialistických republík sa rozprestieral vo východnej Európe, strednej a severnej Ázii. Svojou rozlohou 22,4 milióna km² zaberal takmer jednu šestinu súše sveta. Štatistiky OSN vyčleňovali ZSSR pre jeho obrovskú rozlohu a spoločensko-hospodársku špecifickosť ako osobitný, svetadielom zodpovedajúci celok. V ZSSR žilo začiatkom roku 1989 287,6 milióna obyvateľov, vyše sto veľkých a malých národností odlišujúcich sa jazykom a kultúrou, ktoré ale spájali rovnaké historické korene a osud. Približne polovica obyvateľov boli Rusi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.