Savana

Savana je v tropických a subtropických oblastiach s prevládajúcimi porastmi vysokých tráv a bylín a s riedko roztrúsenými drevinami.

Savany vznikli na miestach, kde na Zemi ubúda zrážok, ale je tam stále dostatok svetla a tepla. Lemujú ich dažďové lesy, v ktorých prší každý deň. V savanách sa striedajú výrazné obdobia dažďov a sucha. Práve obdobie sucha spôsobuje, že tam nie je dosť vlahy pre rast súvislého lesa a stromy rastú len miestami. V savanách je teplo, preto sa vlaha rýchlo vyparuje.

Rieky majú dosť vody len počas obdobia dažďov. Väčšinou tam nevznikajú veľké vodné toky. Hladina vody v jazerách klesá a stúpa podľa ročných období – množstva zrážok. Savany majú úrodné, hlboké pôdy, železo ich sfarbuje do červena. Keď majú dostatok vlahy sú úrodné.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.