Rakúsko-Uhorsko

Rakúsko-Uhorsko bola konštitučná dualistická monarchia v rokoch 1867  1918 v strednej Európe.

Kráľovstvá a krajiny v ríšskej rade zastúpené a Krajiny svätoštefanskej koruny
Die im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Heiligen Ungarischen Stephanskrone
  1867 – 1918

vlajka

znak
Hymna: Gott erhalte Franz den Kaiser
Motto: Indivisibiliter ac Inseparabiliter
Geografia

Rakúsko-Uhorsko v roku 1914
Rozloha
676 615 km² (v roku 1910)
Najdlhšia rieka
Obyvateľstvo
Počet obyvateľov
51 390 223 (v roku 1910)
Národnostné zloženie
nemčina, maďarčina, latinčina (úradné jazyky)
Štátny útvar
Mena
Vznik
Zánik
Predchádzajúce štáty:
Rakúske cisárstvo
Nástupnícke štáty:
Nemecké Rakúsko
Prvá maďarská republika
Prvá česko-slovenská republika
Druhá poľská republika
Západoukrajinská ľudová republika
Rumunské kráľovstvo
Srbské kráľovstvo
Štát Slovincov, Chorvátov a Srbov
Talianske kráľovstvo (1861 – 1946)

Rozlohou 676 648 km² bolo druhým najväčším štátom Európy po Rusku a s 52,8 miliónmi obyvateľov (1914) tretím najľudnatejším štátom po Rusku a Nemecku.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.