Prezidentská republika

Prezidentská republika (alebo prezidentská forma vlády alebo prezidentský systém) je po parlamentnej republike druhým najrozšírenejším typom formy vlády vo svete. Zatiaľ čo parlamentná forma vlády sa objavuje aj v monarchiách (napr. v Spojenom kráľovstve, ktoré je dokonca považované za modelový príklad), prezidentská forma vlády sa už podľa svojho pomenovania bude viazať výhradne na republiku.

Azda najpodstatnejším znakom prezidentskej formy vlády je fakt, že legitimita exekutívnej aj legislatívnej moci je odvodená od občanov. To znamená, že aj parlament, aj prezident sú volení de facto priamo občanmi (v parlamentnej forme sú prezidenti niekedy volení parlamentom alebo iným špeciálnym, na toto určeným orgánom). Z toho vyplýva silné postavenie oboch orgánov, ktoré vedľa seba fungujú na základe princípu konkurencie (zatiaľčo v parlamentnej forme vlády vláda a parlament fungujú na princípe kooperácie).

Prezidentský systém je veľmi rozšírený v Amerike, kde ho používajú všetky štáty s výnimkou Kanady.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.