Islam

Islam (iné názvy: nespisovne, ale často islám, iné (zriedkavé) názvy: moslimstvo, mohamedánstvo, musulmanstvo, mohamedanizmus; arab. الإسلام  al-islám) je monoteistické, univerzálne, abrahámovské náboženstvo, založené na učení proroka Mohameda, ktoré vyznáva viac, ako 1,5 miliardy ľudí. Vyznávači islamu (moslimovia) pokladajú svoje náboženstvo za prirodzenú monoteistickú vieru a poriadok daný Bohom už prvému človeku, Adamovi. Moslimovia veria, že túto Božiu vôľu zvestovali ľuďom proroci, no až do vystúpenia posledného a najväčšieho z nich – Mohameda – zostávala úroveň vedomostí nízka a toto obdobie preto označujú za vek džáhilíje, "nevedomosti". S Mohamedom spájajú triumfálny nástup dovŕšeného islamu, kým historická veda až tu, na začiatku 7. stor., zaznamenáva jeho vznik ako nového náboženstva. Základná paradigma dáva dôraz na pevný životný poriadok, vyjadrený jasne sformulovanými predstavami o svete a človeku v ňom a záväzným systémom právnych vzťahov k Bohu a noriem interakcie v spoločnosti (šaríja). Prepožičiava relatívne zhodné črty spoločnostiam, kde pôsobí ako väčšinové náboženstvo, ale aj v rámci menšinových komunít.

Súčasť série článkov na tému
Islam
Viera a praktiky
Jedinosť Boha · Vyznanie viery · Modlitba · Pôst · Púť · Almužna · Mešita
Hlavné osobnosti
Mohamed

Abú Bakr as-Siddík
Umar ibn al-Chattáb
Utmán ibn Affán
Alí ibn Abí Tálib
Mohamedovi súčasníci
Členovia Mohamedovej domácnosti

Proroci islamu
Texty a zákony
Korán Sunna Šaría
Zákonodarstvo
Životopisy Mohameda
Vetvy islamu
Sunniti (Hanífovská Málikovská Šáfiovská Hanbalovská Záhirovská) Šiiti (Ismá'ílíja (Nizáríja (Asasíni) Mustálíja Drúzi) Isná ašaríja (Dža'farovská Alaviti Aleviti) Zajdíja) Súfizmus (Bektašija Čištíja Mawlawíja) Cháridža (Ibádíja)
Sociopolitické aspekty
Umenie Architektúra
Mestá Kalendár
Veda Filozofia
Náboženskí vodcovia
Ženy v islame Džihád
Politický islam Liberálny islam
Ahmadíja Wahhábizmus
Pozri aj
Slovníček islamských pojmov
Zoznam významných mešít
Zoznam článkov o islame
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.