Index ľudského rozvoja

Index ľudského rozvoja (angl. Human Development Index, skr. HDI) je porovnávací údaj chudoby, gramotnosti, vzdelania, priemernej dĺžky života, pôrodnosti a ďalších faktorov štátov sveta vypracúvaný Organizáciou Spojených národov (OSN). Štandardne sa používa na meranie potenciálnej sociálnej prosperity. Index vymyslel v roku 1990 pakistanský ekonóm Mahbúb al-Hak (angl. Mahbub ul Haq) a od roku 1993 ho OSN používa vo svojej ročnej správe.

HDI zahŕňa údaje štátu v troch základných pohľadoch na ďalší potenciálny rozvoj ľudských zdrojov.

  • Dlhý a zdravý život meraný priemernou dĺžkou pri narodení.
  • Vedomosti merané gramotnosťou dospelého obyvateľstva (dve tretiny váhy hodnoty údaju) a počtom prihlásených na školy prvého, druhého a tretieho stupňa (tretina váhy hodnoty údaju).
  • Slušný životný štandard meraný hrubým domácim produktom na hlavu v parite kúpnej sily v medzinárodných dolároch.

Alternatívny spôsob merania chudoby štátu je index ľudskej chudoby (HPI).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.