Cat

Cat môže byť:

  • unixový program, pozri cat (Unix)
  • skratka pre Katalánsko

CAT môže byť:

  • počítačom podporovaný preklad
  • skratka spoločnosti Caterpillar Inc.
  • Central Africa Time, čas strednej afriky (UTC+2)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.