Spuorts

Spuorts - veikla, skėrta varžėmousi, laisvalaikiaus praleidėmou aba įgodžių lavėnėmou. Spuorts palē tam tėkras taisīkles organėzoujama žmonių veikla, sodaroma, soderinont anų fėzėnius ė ėntėlektualėnius sogebėjimos, o tēp pat pasirošėms ta veiklā ė tuo pasėruošėmo meto atsėrondontės tarposavio santėkē.

Spuorts


Spuorta šakas

  • 23
  • Krepšinis
  • Futbuols
  • Ritinis (Ripka)
  • Ristinės

kulva stervs

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.