Sêndâtongo

Sêndâtongo yeke bâ na ndo tï mbênî ndagigi. Nî nzönî ahon bängö na lege ti mbênî masinï.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.