Ahli Sunah Waljamaah

Ahli Sunah Wajama'ah atau Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah (Bahasa Arab: أهل السنة والجماعة) atau lebih sering disingkatkan sebagai Ahli Sunah atau Ahlu al-Sunnah (Bahasa Arab: أهل السنة) atau Sunni. Ahli Sunah ialah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sekitar 90% umat Islam sedunia berfahaman Sunni, manakala 10% pula menganut aliran Syiah.

Sebahagian daripada siri berkaitan

Islam

Rukun Iman

Allah  Kitab  Malaikat  Nabi
Hari Akhirat  Qada dan Qadar

Rukun Islam

Syahadah  Solat  Puasa
Zakat  Haji

Kota Suci

Makkah  Madinah
Baitulmuqaddis

Hari Raya

Aidilfitri  Aidiladha

Hukum

Al-Quran  Sunnah  Hadis

Sejarah

Garis Masa Sejarah Islam
Khulafa al-Rasyidin
Khalifah  Khilafah

Tokoh Islam

Muhammad
Ahlul Bait  Sahabat Nabi

Mazhab

Ahli Sunah Waljamaah
Hanafi  Syafie
Maliki  Hanbali

Budaya Dan Masyarakat

Akademik  Haiwan  Seni
Takwim  Kanak-kanak
Demografi  Perayaan
Masjid  Dakwah  Falsafah
Sains  Wanita  Politik

Lihat juga

Kritikan  Islamofobia
Glosari

Portal Islam

Takrifan

Ahli Sunah ialah orang-orang yang mengikuti sunah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah s.a.w berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, Ahli Sunah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat.

Sejarah

Fitnah

Fitnah ketika kewafatan Rasulullah SAW

Ketika Muhammad Rasulullah s.a.w wafat, maka berlakulah salah faham antara golongan Muhajirin dan Ansar untuk melantik sesiapa yang selanjutnya menjadi pemimpin kaum muslimin. Para sahabat melihat hal ini akan mengakibatkan perang saudara antara kaum muslimin Muhajirin dan Ansar. Setelah masing-masing mengajukan delegasi untuk menentukan siapa khalifah pengganti Rasulullah s.a.w, akhirnya disepakati oleh kaum muslimin untuk mengangkat Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq r.a sebagai khalifah.

Fitnah masa khalifah ke-3

Pada masa kekhalifahan ke-3, Sayyidina Uthman bin Affan r.a, berlaku fitnah yang cukup serius di tubuh Islam pada saat itu, yang mengakibatkan terbunuhnya khalifah Uthman r.a. Pembunuhnya ialah suatu rombongan delegasi yang diasaskan oleh Abdullah bin Saba' dari Mesir yang hendak memberontak kepada Khalifah dan hendak membunuhnya. Abdullah bin Saba' berjaya membina pemahaman yang sesat untuk mengadu domba umat Islam bagi menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian masyarakat banyak saat itu, terutama ditaja oleh para bekas pelaku pembunuhan terhadap Uthman, berjaya membunuh beliau dengan sadis ketika beliau sedang membaca Quran.

Fitnah masa khalifah ke-4

Segera setelah baiat Khalifah Ali r.a mengalami kesulitan bertubi-tubi. Orang-orang yang terpengaruh oleh Abdullah bin Saba' terus menerus mengadu domba para sahabat. Usaha mereka berjaya. Para sahabat salah faham mengenai kes undang-undang pembunuhan Uthman. Yang pertama berasal dari isteri Rasulullah s.a.w, Sayidatina Aisyah r.a., bersama dengan Talhah ibn Ubaidillah dan Zubair ibn Awwam berjaya diadu domba hingga terjadilah Perang Jamal atau dikenali sebagai Perang Unta. Dan kemudian oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang diangkat oleh Sayyidina Uthman sebagai Gabenor di Syam, mengakibatkan berlakunya Perang Siffin. Melihat banyaknya korban dari kaum muslimin, maka pihak yang berselisih mengadakan ishlah atau keamanan. Para pemberontak tidak senang dengan adanya keamanan diantara kaum muslimin. Kemudian terjadilah usaha pembangkangan oleh mereka yang pada awalnya berpura-pura atau munafik. Merekalah golongan Khawarij.

Tahun Jamaah

Kaum Khawarij ingin merebut kekhalifahan. Tapi terhalang oleh Sayyidina Ali dan Mu'awiyah, sehingga mereka merancang untuk membunuh keduanya. Abdul Rahman bin Muljam dari Kaum Khawarij berjaya membunuh Khalifah Ali pada saat baginda mengimami solat subuh di Kufah, tetapi tidak terhadap Mu'awiyah kerana dijaga ketat. Bahkan Mu'awiyah berjaya mengkonsolidasikan diri dan umat Islam, berkat kecekapan politik dan ketegaran kepemimpinannya. kerana belajar oleh berbagai pertumpahan darah, kaum muslimin secara pragmatis dan realistik menyokong kekuasaan Mu'awiyah. Maka tahun itu, tahun 41 Hijrah, secara khusus disebut tahun persatuan ('am al-jamaah).

Sunah Madinah

Kaum muslimin mendalami agama berdasarkan al-Quran, dan memperhatikan serta ingin mempertahankan sunnah Nabi s.a.w di Madinah. Akhirnya ilmu hadis yang berkembang selama beberapa abad, sampai tuntasnya masalah pembukuan hadis sebagai wujud nyata sunnah pada sekitar akhir abad ke-3 Hijrah. Saat itu, lengkap sudah kodifikasi hadis dan menghasilkan al-Kutub al-Sittah (Buku Yang Enam) yakni oleh al-Bukhari (w. 256 H), Muslim (w. 261 H), Ibnu Majah (w. 273 H), Abu Daud (w. 275), al-Turmudzi (w. 279 H) , dan al-Nasa'i (w. 303 H).

Perkembangannya kemudian

Ahli Sunah pada masa kekuasaan Bani Umaiyyah masih dalam keadaan mencari bentuk, hal ini dapat dilihat dengan perkembangan empat mazhab yang ada di tubuh Sunni. Abu Hanifah, pengasas kepada Mazhab Hanafi, hidup pada masa perkembangan awal kekuasaan Bani Abbasiyah.

Mazhab atau aliran Fiqah

Terdapat empat mazhab yang paling banyak diikuti oleh Muslim Sunni. Dalam keyakinan sunni empat mazhab yang mereka miliki sah untuk diikuti, perbezaan yang ada pada setiap mazhab tidak bersifat fundamental. Perbezaan mazhab bukan pada hal Aqidah (pokok keimanan) tapi lebih pada tata cara ibadah.

Hanafi

Didirikan oleh Imam Abu Hanifah, Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam (sekitar 45%), penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan (Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives), Mesir bahagian Utara, separuh Iraq, Syria, Lubnan Turki, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, China, Bosnia dan Palestin (campuran Syafi'i dan Hanafi). Mazhab Hanafi adalah mazhab rasmi dua buah empayar Islam terbesar iaitu Kerajaan Bani Abbasiyyah dan Empayar Uthmaniyyah (Turki).

Maliki

Didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 20% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara seperti Maghribi, Algeria, Tunisia, Libya, Sudan, Mauritania, Mesir bahagian selatan, Nigeria, Senegal dan Ghana. Mazhab ini mempunyai keunikan dengan menyodorkan tatacara hidup penduduk Madinah sebagai sumber undang-undang kerana di Madinah-lah Nabi Muhammad s.a.w hijrah, hidup dan wafat di sana.

Syafi'i

Diasaskan oleh Imam Syafii yang mempunyai penganut sekitar 28% Muslim di dunia. Pengikutnya tersebar di bahagian utara Iraq, Kurdistan, Iran (semasa zaman Seljuk), Mesir (semasa zaman Dinasti Ayubiyyah), Somalia, Yaman di wilayah Hadramaut, Indonesia , Thailand, Singapura, Filipina, Sri Lanka dan menjadi mazhab rasmi negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Dagestan and Chechnya

Hanbali

Bermula oleh para murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah Semenanjung Arab.

Rujukan

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.