Wikipedia basa Spanyol

Wikipedia basa Spanyol yakuwe edisi wikipedia sing nganggo basa Spanyol. Neng wulan Desember 2011, wikipedia kiye nduweni luwih sekang 848.000 artikel. Wikipedia kiye dadi wikipedia nomer enem sing paling akeh artikele. Proyek kiye dimulai wulan Mei 2001.

Wikipedia basa Spanyol
URL http://es.wikipedia.org/
Tipe situs Proyek ensiklopedia internet

Pranala njaba

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.