Wikipedia basa Inggris

Wikipedia basa Inggris kuwe edisi basa Inggris sekang ensiklopedia bebas sing jenenge Wikipedia. Wikipedia basa Inggris didegna tanggal 15 Januari 2001 lan gutul artikel kaping-3.000.000 dong sasi Agustus 2009.[1] Wikipedia basa Inggris kuwe edisi Wikipedia sing pertama lan tetep dadi sing paling gedhe, sing jumlah artikele wis lewih sekang ping telune jumlah Wikipedia paling gedhe ke-2, yakuwe Wikipedia basa Jerman. Wiwit taun 2009, 22,3% sekang artikel nang kabeh Wikipedia asale sekang Wikipedia basa Inggris. [2]

English Wikipedia

Tampilan layar Kaca Utama Wikipedia basa Inggris.
URL http://en.wikipedia.org/
Tipe situs Proyek ensiklopedia internet
Diluncurna15 Januari 2001

Artikel Wikipedia basa Inggris ditulis bareng-bareng nang sukarelawan sadonya, lan meh kabeh artikele teyeng disunting nang sapa baen sing nduwe koneksi Internet. Popularitas Wikipedia terus munggah wiwit didegna,[3] sekiye Wikipedia wis dadi salah siji sekang sepuluh situs web sing paling akeh ditekani.[4]

Protes SOPA tanggal 18 Januari 2012

Referensi

  1. Johnson, Bobbie, "English Wikipedia hits three million articles", guardian.co.uk, 17 Agustus 2009. Diakses pada 17 Agustus 2009.
  2. Wikimedia Meta-Wiki (2008-09-21). "List of Wikipedias". http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=List_of_Wikipedias&oldid=520778. Diakses pada 21 September 2008.
  3. "Five-year traffic statistics for wikipedia.org". Alexa Internet. http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/wikipedia.org?range=5y&size=large&y=t. Diakses pada 15 Juli 2008.
  4. "Top 500". Alexa. http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none. Diakses pada 4 Desember 2007.

Pranala jaba

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.