Wikipedia op Ripoarisch Platt
Öcher PlattBönnschDüsseldorwer PlattEefelplattKirchröadsjKölschNüsser PlattStolberjer PlattTrooßdoorfer Platt

Leonardo da Vinci (* 15. Aprel 1452 ä Anchiano beij Vinci; † 2. Mai 1519 op öt Schloss Clos Lucé, Amboise. Eejentlich hosch hä Leonardo di ser Piero. Hä woch Möler, Beldhouwer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur un och noch Naturfilosof.

Leonardo koom us ön jruuße Famelisch. Singe Papp woch Piero da Vinci, wobeij dä Zosatz da Vinci dorop häwiißd, dat di Persun us dä Ocht Vinci kütt. Piero woch viirmol vorhiirod un kräät no Leonardo noch 9 Sööhn un zwei Dööhtisch.

Attikel lesse ...
 • ... dat Anjola zo de Länder jehüüd, de in de letzte Zick weetschaflisch am stärksde jewakse sinn (2010 meer dann 10%)?
 • ... dat Kölle weetschafflisch, kulturell, jeijstisch un historisch als de Houpstadt vum Rhingland jilt?
 • ... dat Achterhoeks enne Sproochejropp en de Nederläng es?
 • ... dat de Stommfilm Roundhay Garden Scene us öt Joohr 1888 de ischde Film woch?
 Esse, Drinke, Koche
 Städt
 Weßßeschaaf & Teschnigk
 Rhingland

De Wikipedia es e frei Nokixel em Opbou, en rond 300 Sprooche, wo Ühr jet nohlesse künnt övver:

 • Bejreffe, Usdrök, Bezeischnunge, Wööt, un wat se bedügge,
 • wichtije un berüümpte Lück,
 • etlije Teemekreis,
 • Veedelle, Pläz, Städt, Länder, Flöss, Berje, Burje un wat nidd all,
 • forjange Johr,
 • Püngelle vun anndere Saache.
De Wikipedia op ripoarische Sproche hätt jëz 2845 Attikele övver Stechwööt. Aanjefange em Aujußß 2005 als WiKoelsch es se em Aprell 2006 zor Wikipedia jewoode. De Hingerjründ künnt er em Arschiiv nohlese, un hee, wadd esu passeet es.

Metmaache kann he jede, dä ein vun uns ripoarische Sproche kann, dä Loss am Schrieve hät, un weiß, wie mer för e Nohkixel schrieve deit. Wanns De metmaache wells, kanns De Dich aanmelde unn et och blieve losse. Bei de Hülp kiss De verzallt wie et jeit. Om Spillplatz un dä Spillwiss künnd Er unjstührt eröm probeere, un erussfinge, wie mer et määt.

Also, nix wie raan an et Schrieve, un denk emmer draan:

 • Et es wie et es !
 • Et kütt wie et kütt !
 • Un et hätt noch emmer joot jejange !
. . . denn kapott maache kanns De nix, et kütt nix fott un mer kann emmer widder holle, wat vürher ens jespeichert woo.

Av un aan, su es dat och bei andere Wikipedias, kumme angascheete Metmaacher bei enem Stammdesch zosamme. Dobei künne se nevve däm Klaafe och e Bierche, Wingche oder söns e lecker Jesöffs drenke.

Wann ehr ene Vörschlach ze maache hat, dann sid esu jod un dot dat op dr Klaafsigg.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.