Хар ким да джазалгъан эркин энциклопедия
Википедиягъа хош келигиз!
Проектде 2028 статья барды.

6 февраль 2019, Бараз кюн (джангырт).

Биринчи атлам   Cтатья къурау   Форум   Алфавит индекс   Категорияла   Embassy

Фиджиде эл
  • 1191 — Папа III Климент Тевтон орденни къуралгъанын кесини булласы бла бегитгенди.
  • 1643 — Абель Тасман Фиджи архипелагны (суратда) ачханды.
  • 1819Британ къуллукъчу Стэмфорд Раффлз Сингапур шахарны тамалын салгъанды.
  • 1840 — Вайтанги кесаматдан сора Джангы Зеландияны бусагъатдагъы тарихи башланнганды.
  • 1933 — Оймяконда рекордлу сууукъ температура белгили этилгенди: −67,7 °C.
  • 1936 — Адольф Гитлер Гармиш-Партенкирхенде Олимпиада оюнланы ачханды.
  • 1952 — Британ тахтагъа II Елизавета миннгенди.
  • 1958 — Мюнхенде «Манчестер Юнайтед» футбол команданы футболчулары бла самолёт аугъанды.

    Башха кюнледе • Шаблон

Москва кърал университетни баш мекямы
М. В. Ломоносов атлы Москва кърал университет (орус. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова) — Россияны алчы эмда эм эски классика университетлерини бириди, Россияда илму бла маданиятны аралыгъыды. 1940 джылдан бери Михаил Ломоносовну атын джюрютеди.

МКъУ-ну къурамында 15 илму-тинтиу институт, 40 факультет, 300 кафедра эм 6 филиал (аны ичинде 5 — БКъБ-ни къралларында). Университетде 35 минг студент, 5 минг аспирант, докторант, соискатель эм 10 минг чакълы бир хазырланыу бёлюмлеринде, бютеулей 50 минг чакълы бир адам окъуйду. Факультетлери бла илму-тинтиу аралыкълада 4 минг профессор бла устаз, 5 минг чакълы бир илму къуллукъчу ишлейди. Болушлукъчу эмда баджарыучу персоналны саны 15 минг адам чакълы бирди. 1992 джылдан бери МКъУ-ну ректору физика-математика илмуланы доктору, академик, Виктор Антонович Садовничийди.

Университетни къуралыуу И. И. Шувалов бла М. В. Ломоносовну теджеулери бла байламлыды. Университетни къуралыууну юсюнден декретге императрица Елизавета Петровна 12 (23) январь 1755 джыл къол салгъанды.

Сайланнган статьяла • Кандидатла • Шаблон

Алгъа Мета-викиде теджелген бу тизме — билимни хар бары бёлюмюнден 1000-ге джууукъ эм магъаналы статьяладан къуралады.

Къарачай-Малкъар Википедияны эм баш нюзюрлеринден бири — бу тизмедеги статьяланы къурагъан эмда джараулу информациядан толтургъанды.

Сиз, тизмедеги статьяланы къураб (неда башха тилледен кёчюрюб) эмда толтуруб, проектге болушургъа боллукъсуз.

Статьяланы тизмеси • Шаблон
Статьяны атын джаз да башла:

Лаура Вихервя (Финляндия) спорт аэробикадан эришиуледе
Башха суратла • Шаблон

Самтер фортну бомбалау (1861). Джордж Эдвард Перинни сураты (1837-1885)

Самтер форт ючюн сермешиу (ингил. Battle of Fort Sumter; 12—13 апрель 1861 джыл) — Къыбыла Каролина штатны Чарльстон шахарыны къатындагъа Самтер фортну блокадасы, бомбалауу эмда алыуу болгъанды. Бу сермешиу, АБШ-да граждан къазауатны башланыууна формал чурум болгъанды.

Къыбыла Каролина, Авраам Линкольнну 1860 джылда сайлаулада хорлагъанындан сора кёб турмай сецессиясыны юсюнден баямлайды, 1861 джылгъа дагъыда алты къыбыла штат быллай баямлаула этедиле. 7-чи февралда джети штат, Американы Конфедератив Штатларыны болджаллы конституциясын мюкюл этедиле эмда Алабама штатдагъы Монтгомери шахарны болджаллы ара шахар этедиле. Февралда Вашингтонда мамырлыкъ конференция джыйылады, алай а кризисни тыялмайды. Къул тутхан башха штатла Конфедерациягъа кирирге унамайдыла.

Конфедерацияны аскерлери Самтерден къалгъан тёрт федерал фортну кючлейдиле, президент Джеймс Бьюкенен официал халда протест этеди, алай а аскер акцияладан артха турады, эмда аскер хазырланыула бардырыргъа таукел болмайды. Массачусетс, Нью-Йорк эмда Пенсильвания штатланы губернаторлары эсе уа сауут сатыб алыб башлайдыла, кеси разылыгъы бла адамланы да джыядыла.

Иги статьяла • Кандидатла • Шаблон

Википедияны джангы статьяларындан:

Википедия, ичиндегисини тюзлюгюню юсюнден гарантия бермейди.
Проектни иеси — Викимедиа фондду, алай а ол бу сайтда болгъан халатла ючюн джууаблы тюлдю.
Хар къатышхан кесини этген къошуму ючюн джууаблыды.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.