Aqua

Aqua es un substantie format per du atoms de hydrogen e un de oxygen. Su formul chimical es . Li aqua es necessi pro formar e mantener li vive. Li aqua es anc li dissolvent universal.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.