گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۹۲۲ ته گيلکي وانويس

ویکیپدیا چیسه؟  قأوه دیکؤن  خۊدآمۊج  سياستؤن ؤ رانمايئن  أليفبي ليست  مۊبايلي نۊسخه

دؤجئه وانیویس

سمند

سمند نام ایتا آفتومات جه ایران چاکوده‌ئان ایسه. اَ آفتومات سال ۱۳۸۱ مئن توسط ایران خودرو صنعتی جرگه تولید و به جوز ایران به باخی کشورانم صادر بوبوسته. سمند هسا به چن‌ته مودیل عرضه به. سمند فارسی زِوان مئن به معنی (اسب مایل به زرد) ایسه. ماتور و پلت فرم سمند طراحیه ایتا فرانسوی شرکت، اونه قالبان ایتا ژاپنی شرکت، و اونه خط تولید طراحی‌ئَم ایتا کره‌ای شرکت انجام بدا. سمند قرار بو پیکان جایگزین ببه که با توجه به اونه طراحی هزینه و بوجورتر بوئُن اونه نهایی قیمت نسبت به پیکان، اَ اتفاق دنکفته. رشد صنعت خودروسازی کشور کره مئن که تقریباً همزمان با ایران شروع به فعالیت بوکوده بو، تقاضایان طراحی و چاکودن ایتَا آفتومات واستی زیاده بوست و اوّل بار رِه سال ۱۳۷۴ مئن اَ پوروجه استارت بوخورده.

سخت بوئن طراحی پلت فرم واستی، ایران خودرو تصمیم بیگیفت که هو پلت فرم پژو ۴۰۵، پژو فرانسه جا بیهینِه. همزمان با اَ پوروجه، شرکت فرست اتومیتو اینگیلیس، نمونه اولیه ایتا آفتوماتِ پژو ۴۰۵ شاسی و قوای محرکه رو طراحی بوکوده کی قرار بو ایتَأ تایوانی شرکت مِئَن چاکوده بِبِه کی اَ اتفاق دنکفته و او تایوانی شرکت ورشکستَأ بوستِه. هَنِه واستی ایران اونِه طرح شرکت فرست اتومیتو جه بِهِئـ‌ آمّا چون اَ شرکت اونه طراحیه خوب انجام نَدَأبو و ایران خودرو بِفَهمَسته بو که اونه اصطلاح اَ شرکت کار نیئِه، اونه طرح ببرده ایران و فارغ التحصیلان دانشگاهان امیرکبیر و صنعتی شریف کمک اَمرَه، آفتومات ملی طراحیه مشاوران خارجی ورجه شروع بوکوده. سرانجام سال ۱۳۸۱ مِئَن سمند توسط ایران ریئیس جمهور وقت وقت، سید محمد خاتمی رونمایی بوبوسته.

مودیلان:

سمند EL

سمند EL بعد عرضه بوستن مدل LX اول به صورت تاکسی و با آپشنان کمتر چاکوده بوستی. آمّا سال ۱۳۸۸ مئن ایران خودرو به اَ فکر دکفت که اونه عموم مردم ره چاکونه البته اَ طرح جه استقبال نوبوسته و در نهایت سمند SE اَمره جایگزینَأ بوسته.

سمند LX

سمند ال‌ایکس ایتَأ جه ایران خودرو چاکوده‌ئان ایسه که نمونه ارتقاء یافته سمند معمولی ایسه. سال ۱۳۸۳ مئن تولید و از سال ۱۳۸۹ سیستم عیب‌یاب خودکار اَمرَه به بازار عرضه بوسته. ایران خودرو مدعی ایسه کی سمند ال‌ایکس قدرت فرمان‌پذیری خوبی دره و جه نکات مهم طراحی سمند ال ایکس مِئَن به اونه ایمنی ایشاره کونِه. هَسَأ سمند lx با موتور ef7 هم چاکوده به. جه تجهیزات اضافی کی مودیل ال‌ایکس نسبت به مدل معمولی سمند ایضافه دره، تانیم به ترمز ضد قفل، راننده کیسه هوا، رینگ آلومینیومی، امکان تنظیم برقی صندلی‌ئان سرنشینان جلو، سنسور هشدار دنده عقب و صندوق پران الکتریکی عقب نام بوبوریم کی دندهٔ دستی با گیربکس ۵دنده هر دوته مودیل مِئم مشترک ایسه.

سمند ساحلی

سمند ساحلی اوّل و آخر کانپست ایران خودروسازی صنعت بو که هچ‌وخت تولید انبوه نوبوسته. اَ آفتومات دو در بو و اونه سقب به صورت کروک چاکوده بوبوسته...دۊمباله

 دؤجئه وانويسؤن

جرگه'ن

عۊمۊمي سربسؤن
فرهنگ ؤ هۊنر
جۊغرافي ؤ جيگه'ن
بئداشت ؤ ساقي

   تاريخ ؤ تفاقؤن
رياضي ؤ منطق
طبيعي دؤنشؤن
  مردۊم ؤ زيندگيئن

فلسفه ؤ وير
دين ؤ باورؤن
جامعه ؤ ايجتماعي دؤنشؤن
تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

ايمرۊ

ايمرۊ: شمبه، ۱۵۹۲ ديلمي، شرير ما ۲۸ (۱ فئوریه سال ۲۰۲۰)

Wikipedia:شرير ما ۲۸ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

 دؤجئه تاتايي‌ئن

کاسپي زوؤنؤن

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.