گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۳۲ ته گيلکي وانويس

ویکیپدیا چیسه؟  قأوه دیکؤن  خۊدآمۊج  سياستؤن ؤ رانمايئن  أليفبي ليست  مۊبايلي نۊسخه

شىون فؤمني

شیون فومنی (مير احمد سيد فخري نژاد) به تاریخ سیوم دیا 1520 گالش شؤمار فومن مین خو چشَ وازاکود. شيون فومنی (مير احمد سيد فخری نژاد) جه شاعران محبوب و مشهور خطیه گیلان زمین سال 1325ه ش فومن شهرستان مین به دونیا بومو خو تحصيلات ابتدايیه رشت مین بخوانده و بعد اون به کرمانشاه بوشو و سه ساله دوم دبيرستانا تا فیگیفتن دیپلم طبیعی -1345 اویا بخوانده.

شيون سال 1346 طارم زنجان مین وارد سپاه دانش ببو و يکسال بعد به استخدام اوستان مازندراناداره آموزش و پرورش در بومو و سال 1348 وارد زندگی زناشويی ببسته کوچی مین عهده دار مديريت و درس دان ایته جه مدرسان فولادمحله ساری ببو و تا سال 1351 با تمام مشکلات دست و پنجه نرم بوگود بعد اون هم گيلان ديگر جیگان مین به ا شغل شريف ایدامه بدا.

اون سال 1374 مبتلا به بيماری نارسايی کليه ببوسته و يک سال بعد درمان ا نارسايی واسی به وسيله دياليز به تئران کوچ بوگوده و هه سال مین با توجه به درد بيشمار موفق به فیگیفتن فوق ديپلم (تجربی) تربيت معلم دانشگاه جا ببو...دۊمباله

 دؤجئه وانويسؤن

عۊمۊمي سربسؤن
فرهنگ ؤ هۊنر
جۊغرافي ؤ جيگه'ن
بئداشت ؤ ساقي

   تاريخ ؤ تفاقؤن
رياضي ؤ منطق
طبيعي دؤنشؤن
  مردۊم ؤ زيندگيئن

فلسفه ؤ وير
دين ؤ باورؤن
جامعه ؤ ايجتماعي دؤنشؤن
تکنؤلؤژي ؤ کاردانشؤن

ايمرۊ: چارشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، سیا ما ۹ (۱۸ آوريل سال ۲۰۱۸)

 دؤجئه تاتايي‌ئن

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.