Tema:Wittenskip

< Haadside < Oersjoch temasiden < Tema:Wittenskip

Wittenskip & technology

Natoerwittenskippen

Astronomy
Ierdas - Geosintrisme - Hielal - Himellichem - Moanne - Planeet - Sinne - Sinnestelsel - Swiertekrêft

Biology
Evolúsjeteory - Genetika - Taksonomy

  • List fan fisken
  • List fan flinters
  • List fan fûgels
  • List fan ynsekten
  • List fan poddestuollen en swammen
  • List fan planten

Ierdwittenskip
Geografy - Geology - Paleontology - Waarkunde

Skiekunde & Natuerkunde
Atomêre massa-ienheid - Atoomnûmer - Elektrisiteit - Fakuüm - Ljocht - Molekule - Perioade (Skiekunde) - Periodyk systeem - Skiekundige eleminten

Formele wittenskippen

Ynformatika
Byldbewurking - Bit - Domeinnamme - HTML - Ynternet - Kompjûter - Persoanlike kompjûter -Tekstbewurking - Triem

Wiskunde
Algebra Getal Kompleks getal Wiskundige

Tapaste wittenskippen

Boukeunst - Kompjûters - Grafyske Technyk - Lânbou - Meteorology - Romtefeart - Statistyk - Taal - Technyk - Transport - Underwiis

Romtefeart
NASA - Romtefarder - Romteskip - Romtestasjon - Unbekend fleanend objekt

Sûnens
Genêskunde - Psychiatry - Seksualiteit - Sykte

Ferskaat

Dampkringwittenskip - Dinosaurussen - Frisia-projekt - GPS - Kennis - Nobelpriis - Universiteit

Tige wolkom!

De Temaside Wittenskip & Technology omklammet in oersjoch fan siden dy't mei de wittenskip en technology te krijen hawwe. Fragen en opmerkings kinne jo kwyt op de oerlisside.

Side fan de moanne

In wolkekliuwer, ek wol wolkeklauwer, is in bysûnder heech gebou dat brûkt wurdt om yn te wurkjen en te wenjen. Bouwurken sa as de Eiffeltoer en de CN Tower binne dus gjin wolkekliuwers. Fanâlds is de Feriene Steaten om syn stêden mei wolkekliuwers, mar yn Aazje wurde ek hieltyd mear boud, bygelyks yn Hong Kong, Singapore en Peking, binne ferskate hege gebouwen te finen. Lês fierder... list

Kategoryen

Hjirûnder stean de ûnderkategoryen fan de Kategory: Geografy.

Wittenskip
Antropology
Bestjoerskunde
Eksakte wittenskip
Etnology
Genêskunde
God fan de wittenskip
Ierdwittenskip
Kommunikaasjekunde
Kriichskunde
Musikology
Natuerwittenskip
Pedagogyk
Pseudowittenskip
Regeljouwing
Sosjale wittenskip
Soölogy
Standerdisaasje
Taalkunde
Tapaste wittenskip
Technology
Undersyk
Undersyksynstitút
Unoplost probleem
Wittenskiplik genoatskip
Wittenskiplik telefyzjeprogramma
Wittenskiplik tydskrift
Wittenskiplik ynstitút
Wittenskipper
Wittenskipsfilosofy
Wittenskipspriis
Wittenskipsskiednis

Siden dêr't ferlet fan is

Stoarm (wyn) ...

bewurkje

Siden dy't better kinne

Statistyk Technyk Transport bewurkje

Sjoch ek

Oare temasiden op it wittenskipsmêd:


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.