Söl'ring   Fering  
Öömrang
  Halunder   Halifreesk   Wiringhiirder   Frasch   Gooshiirder
Nordfriisk WIKIPEDIA  üüb Öömrang
Wikipedia as en Online-Ensiklopedii, wat frei tugengelk as an faan arkenään bewerket wurd koon.
Mundai, 8. Febrewoore 2021

12.605 artiikler üüb Nuurdfresk

Halepsidj · Gemianskaps-portaal · Di kruch

HSUtvald.svg
Artiikel faan a muun
En Föriskep fan di W.D.R.

Föriskep [sölring]

En Föriskep es en Skep, hur em me fan jen Weeterkant aur't Weeter hentö di üđer kum ken. Aaftinoch ken em diar uk me di Wain üp mefaar. Sok Skeepen faar fan di Ailönen en Haligen naa't Fastlön en töbeek.
Ali Föriskeepen ön Nuurđfriislön haa Diesel-Maskiinen fan 570 bit hentö 4.600 kW, man di maaki forskeligi Saaken diarme.

... förter lees - widjer lees - lees widre - lees fiider

Artiikler faan a leetst muuner an föörslach för a naist muun

PL Wiki CzyWiesz ikona.svg
Witjst Dü dat...

HSContribs.svg
Nei artiikler


  • Muar nei sidjen - Muar niie Bidrachen - Mör naie side

Nei artiikler faan iar muuner

HSAktuell.svg
Neis
Uun't raadio - Önj't raadio
Friisk Funk (Fering)
Tjabelstünj (Nordfriisk)
Nais foon diling (Frasch)
Friesisch für Alle (NDR)
Uun a bleeden - Önj e bleese
2021
24. Maarts: "Dat Gespensterschipp" -> Plaatsjiisk (ndr.de)
31. Janewoore: NDR an manertaalspriaken -> NDR (nordschleswiger.dk)
26. Janewoore: Biakin an Corona -> Biakin, Corona (amrum-news.de)
15. Janewoore: Wikipedia woort 20 juar ual.
2020
25. Nofember: Ferteel iinjsen 2020 (NDR)
05. Nofember: Fögelpest üüb Ualun (spiegel.de)
05. Nofember: Kniip üüb Oomram (amrum-news.de)
20. September: Großprojekt (nordschleswiger.dk) -> A Nääs
20. September: Sky Power 100 (cleanthinking.de) -> Klasbel
18. September: Weinanbau auf Sylt (stuttgarter-zeitung.de) -> Win , Sal
06. September: Algen im Rechenzentrum (it-markt.ch) -> Bramstedtlund
19. August: Nuurdfresk Wikipedia woort 10 juar ual.
06. Mei: Weederstoofmobiliteet (solarserver.de) -> Weederstoof
21. April: Corona üüb Oomram (spiegel.de) -> Oomram
19. Febrewoore: Feuerzeichen (spiegel.de) -> Biakin , Pelwerem
16. Janewoore: Marie Tångeberg as 95 wurden (sh:z) -> Marie Tångeberg
15. Janewoore: Biakin (nordsee-netz.de) -> Biakin
13. Janewoore: Turbostaat: Uthlande (weser-kurier.de) -> Uthlande


Neis faan iar


W-circle.svg
Ensiklopedii

Fresklun
Sal - Oomram - Fer - A Halgen - Pelwerem - Nuurdstrun - Halaglun
Wiidinghiird - Böökinghiird - A Gooshiird - Karhiird - Eidersteed
Nuurdfresklun - Stääden an gemeenen - Nordfriisk spriakwiisen
Saaterlun - Waastfresklun - Fresk spriaken

Eksakt wedenskapen
Biologii - Füsiik - Chemii - Astronomii - Matematiik
Luke uk diar: Slach faan a muun üüb Wikispecies

Sotjaalwedenskapen
Fiilosofii - Histoore - Psüchologii - Sotjologii - Spriakwedenskap

Politiik, rocht an selskap
Ökonomii - Hanel - Politiik - Rocht - Selskap - Onerracht

Uunwand wedenskap
Medesiin - Informaatik - Wederkunde - Rümfaard - Technik

Konst an kultüür
Architektuur - Film - Kultüür - Literatüür - Musiik - Religioon - Moolerkonst

A welt
Geografii - A Eerd - Lunen - Spriaken - Weltdialen - At uniwersum

Listen an tabelen
Listen an tabelen - Kalender

HSDagensdatum.svg
Das muun ...
Nis A. Johannsen
Jens Emil Mungard
Brunhilde Hagge
Lorenz F. Mechlenburg
Hein Hoop
Carl L. Jessen
Christian Jensen


  • Biikenmoune (mo.), Febrewoore (öö.) (fe.), Febriwaari, Febrewaari (sö.)
01. Kaarl I. (Portugal) 1908
02. Valéry Giscard d'Estaing * 1926
02. Bertrand Russell 1970
02. Johannes Petersen 1992
03. Felix Mendelssohn Bartholdy * 1809
03. Grat halagflud : 1825
05. Sir Christopher Wren 1722
06. Massachusetts woort en dial faan a Ferianagt Stooten : 1788
06. Ludwig Ingwer Nommensen * 1834
06. Nei-Sialun woort grünjlaanj : 1840
06. Ronald Reagan * 1911
07. Oluf Braren * 1787
07. Nis Albrecht Johannsen 1935
07. Grenaada woort suwereen : 1974
08. Jules Verne * 1828
09. Jens Mungard * 1885
11. René Descartes 1650
11. Hans-Georg Gadamer * 1900
11. Brunhilde Hagge * 1923
11. A Watikaan woort en suwereenen stoot : 1929
12. Chiile woort suwereen : 1818
13. Uwe Jens Lornsen 1838
13. Jens Mungard 1940
13. Michael Naura 2017
14. Henriette Hirschfeld-Tiburtius * 1834
15. Michelangelo 1564
15. Lorenz Friedrich Mechlenburg * 1799
15. Serbien, natjunaalfeierdai
16. Hein Hoop * 1927
16. Sturemflud 1962
16. Boutros Boutros-Ghali 2016
16. Litauen, natjunaalfeierdai
17. Giordano Bruno 1600
17. Moritz Momme Nissen * 1822
17. Dr. Klaus Petersen * 1922
17. Prof. Dr. Jarich Hoekstra * 1956
17. Stäädfest uun Tirana, Albaanien
21. Piadersinj
22. Piadersdai
22. Carl Ludwig Jessen * 1833
22. Johann Frank * 1932
22. Andy Warhol 1987
22. St. Lucia, suwereeniteet : 1979
24. Eestlun, natjunaalfeierdai
25. Myra Hess * 1890
26. Peter Andresen Oelrichs * 1781
27. At Dominikaans Republiik woort suwereen : 1844
28. Egypten woort suwereen : 1922
29. Christian Jensen 1936
29. komt bluas uun skregeljuaren föör.Luke uk bi: Kalender


HSContribs.svg
Nei artiikel skriiw

Wan dü en neien artiikel skriiw wel, do trak heer!

Dü meest uk hal en artiikel auer Oomram faan en ööder Wikipedia auersaat.

Commons
Bilen an filmer (sjiisk)
Wikinews
Neis (sjiisk)
Wiktionary
Wurdenbuk (sjiisk)
Wikiquote
Sitaaten (sjiisk)
Wikibooks
Buken (sjiisk)
Wikisource
Teksten (nordfriisk)
Wikispecies
Slacher uun a natüür (nordfriisk)
Wikiversity
Teksten för onerracht (sjiisk)
Ingelsk Wiktionary
mä nordfriisk bidracher
Wikidata
Sentraal dootenbeenk (sjiisk)
Wikivoyage
Raisfeerer (sjiisk)
Meta-Wiki
Wikimedia sjüür an noch muar projekten

NORDFRIISK

Hinweis an alle, die kein Nordfriesisch sprechen

Nordfriesisch ist eine Sprache, die an der Westküste Schleswig-Holsteins im Kreis Nordfriesland gesprochen wird. Etwa 10.000 Leute beherrschen diese Sprache, wobei die Mundarten des Festlandes und die der Inseln (Sylt, Föhr, Amrum und der Felsinsel Helgoland) untereinander verschieden sind.
Die Sprache soll mit zwei Einwanderungswellen von der südlichen Nordseeküste hierher gelangt sein, im 8. Jahrhundert auf die Inseln und im 12. Jahrhundert in die Festlandsregion. Einige Ähnlichkeit findet sich mit dem Westfriesischen (Frysk), welches von wenigstens 350.000 Leuten in der niederländischen Provinz Friesland gesprochen wird, wie auch mit dem Saterfriesischen (Seeltersk), welches von etwa 2.000 Leuten in der Gemeinde Saterland im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen gesprochen wird.
(Du darfst gerne eine Übersetzung in Deiner Muttersprache hinzufügen.)

Information for those who do not speak North Frisian

North Frisian is a language that is spoken on the German North Sea coast near the Danish border. It has about 10,000 speakers, in which the dialects of the mainland and those of the islands (Sylt, Föhr, Amrum, and the rocky island Helgoland) show mutual differences.
The language might have been brought there by two successive migration waves from the south coastal regions of the North Sea, in the 8th century to the islands and in the 12th century to the mainland. Some similarities can be noticed with West Frisian (Frysk), which is spoken in the Dutch province of Frisia by at least 350,000 people, as well as with Sater Frisian (Seeltersk) in the Saterland community, Lower Saxony, Germany, spoken by about 2,000 people.
(You may gladly add a translation in your mother tongue.)

Ynformaasje foar dyjingen dy't net Noardfrysk prate

It Noardfrysk is in taal dy't sprutsen wurdt oan de Dútske Noordzeekust flak bij de grins mei Denemark. Sawat 10.000 minsken behearskje dizze taal, wêrby't de tongslaggen fan it vasteland en dy fan de eilannen (Sylt, Föhr, Amrum en it rotseftige eilân Helgolân) ûnderlinge ferskillen sjen litte.
De taal moat yn twa opienfolgjende migraasjeweagen út de súdlike kustgebieten fan de Noardsee hjirhinne brocht wêze, yn de 8e ieu nei de eilannen en yn de 12e ieu nei it fêstelân. It hat in tal oerienkomsten mei ús Frysk en ek mei it Sealterfrysk (Seeltersk) dat fan sawat 2.000 minsken yn it Dútske Sealterlân yn Nedersaksen sprutsen wurdt.
(Heakje rêstich in oersetting yn dyn memmetaal ta.)

Informasie veur luui die gien Noord-Fries praoten

t Noord-Fries is n taal die espreuken wörden an de Duutse Noordzeekust kortbie t geschei mit Denemarken. Um en bie de 10.000 meensen beheersen disse taal, waorbie de dialekten van t vastelaand en die van de eilaanden (Sylt, Föhr, Amrum, en t rotsachtige eilaand Hellegolaand) onderlinge verschillen laoten zien.
De taal zol in twee opeenvolgende migrasiegolven vanuut de zujelike kustgebiejen van de Noordzee hierheer ebröcht ween, in de 8e eeuw naor de eilaanden en in de 12e eeuw naor t vastelaand. t Hef n antal overeenkomsten mit t Westlauwers Fries (Frysk), dat espreuken wörden in de Nederlaandse provinsie Frieslaand deur ten minsten 350.000 luui, en oek mit t Saoterfries (Seeltersk) dat deur um en bie de 2.000 meensen in t Duutse Saoterlaand in Nedersaksen espreuken wörden.
(A'j willen ku'j n vertaling in joew moerstaal derbie zetten.)

Informatie voor degenen die geen Noord-Fries spreken

Het Noord-Fries is een taal die gesproken wordt aan de Duitse Noordzeekust vlak bij de grens met Denemarken. Ongeveer 10.000 mensen beheersen deze taal, waarbij de dialecten van het vasteland en die van de eilanden (Sylt, Föhr, Amrum, en het rotsachtige eiland Helgoland) onderlinge verschillen vertonen.
De taal zou in twee opeenvolgende migratiegolven vanuit de zuidelijke kustgebieden van de Noordzee hierheen gebracht zijn, in de 8e eeuw naar de eilanden en in de 12e eeuw naar het vasteland. Het heeft een aantal overeenkomsten met het Westlauwers Fries (Frysk), dat gesproken wordt in de Nederlandse provincie Friesland door ten minste 350.000 mensen, en ook met het Saterfries (Seeltersk) dat door ongeveer 2.000 mensen in het Duitse Saterland in Nedersaksen gesproken wordt.
(Voeg gerust een vertaling in je moedertaal toe.)

Inligting vir die wat nie Noord-Fries praat nie

Noord-Fries is 'n taal wat gepraat word aan die Duitse Noordseekus naby die grens met Denemarke. Omtrent 10 000 mense beheers hierdie taal, waarby daar onderlinge verskille is tussen die dialekte van die vasteland en die van die eilande (Sylt, Föhr, Amrum, en die rotsagtige eiland Helgoland).
Die taal sou in twee opeenvolgende migrasiegolwe vanuit die suidelike kusgebiede van die Noordsee soontoe gebring wees, in die 8ste eeu na die eilande en in die 12de eeu na die vasteland. Dit het party ooreenkomste met Wes-Fries (Frysk), wat gepraat word in die Nederlandse provinsie Friesland deur ten minste 350 000 mense, en ook met Saterfries (Seeltersk) wat deur omtrent 2 000 mense in die Duitse gebied Saterland in Nedersakse gepraat word.
(Voeg gerus 'n vertaling in jou moedertaal by.)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.