۱۳۱۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی

سال‌ها: ۱۳۱۷ ۱۳۱۶ ۱۳۱۵ ۱۳۱۴ ۱۳۱۳ ۱۳۱۲ ۱۳۱۱
دهه‌ها: ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ ۱۳۲۰ ۱۳۱۰ ۱۳۰۰ ۱۲۹۰ ۱۲۸۰
سده‌ها: سده ۱۵ - سده ۱۴ - سده ۱۳

رویدادها

  • ۱۵ آبان شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی تأسیس شد.
  • ۱۷ دی به فرمان رضا شاه به سر کردن چادر و چاقچور ممنوع می‌شود. در این روز رضا شاه به همراه ملکه پهلوی و دختران خود که برای نخستین بار چادر به‌سر نداشتند به دانشسرای دختران می‌روند و برای زنان و دختران ایران سخنرانی می‌کند.

زادروزها

درگذشت‌ها

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.