کیلومتر مربع

کیلومتر مربع (به انگلیسی: Square kilometre) یکایی برای اندازه‌گیری سطح است و با km۲ نشان داده می‌شود. این یکا، مضربی ده‌دهی است از یکای مساحت سطح در SI، متر مربع، یکی از واحدهای فرعی SI است. ۱ کیلومتر مربع (۱ ک‌م۲) برابر است با:

وارون:

  • ۱ م۲ = ۰٫۰۰۰۰۰۱ (۱۰−۶) ک‌م۲
  • ۱ hectare = ۰٫۰۱ (۱۰−۲) ک‌م۲
  • ۱ مایل مربع = ۲٫۵۸۹۹۸۸ ک‌م۲
  • ۱ جریب فرنگی = ۰٫۰۰۴ ۰۴۸ ک‌م۲، ۰٫۴۰۴۷ یا ۴۰۴۷ م۲

یادداشت: "ک‌م۲" یعنی (ک‌م)۲، کیلومتر مربع یا مربع کیلومتر، و نه ک (م۲)، هزار متر مربع. برای نمونه، ۳ ک‌م۲ برابر است با ۳ × (۱٬۰۰۰ م)۲ = ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲، نه ۳٬۰۰۰ م۲.

منابع

Wikipedia contributors, "Square kilometre," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Square_kilometre&oldid=206943359

https://www.britannica.com/science/International-System-of-Units

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.