کفشک (دوربین)

یک کفشک دوربین کانن

کفشک بخشی از دوربین عکاسی است که قابلت اضافه کردن فلاش خارجی را به دوربین می‌دهد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.