کفاشی

نقاشی از رافائل فون آمبروس که یک کفشدوز پیر را در قاهره نشان می‌دهد.

کَفّاشی یا کفشدوزی (همچنین:اِسکافی) فرایند ساخت(تولید) پاپوش(کفش) که در اصل با دست ساخته می شد و امروزه کفاشی دستی سنتّی به شکل گسترده جایگزین ساخت انبوه صنعتی کفش شده است.

کفاشی در کارگاه‌های کفش بازار تهران، فروردین ۱۳۹۰

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.