واحد پول

واحد پول یکایی برای سنجش دادوستد کالا و خدمات است که در تسهیل انتقال کالا و خدمات نقشی اساسی دارد. به عبارت دیگر یکای پول یک کشور، نام پول رایج در آن کشور است. برای نمونه یکای پول کشور کویت دینار و یکای پول کشور ایران تومان است.

یکاهای پیشین پول ایران

یکای پول ایران در دوره قاجار قران بود و کوچک‌ترین یکای پول قدیم (تا آخر دوره قاجار) در ایران دینار بود. یک تومان برابر ده قران و برابر ده هزار دینار بود. سکه اسپانیایی رئال پس از ورود به ایران با نام ریال بر مبنای وزنش، مطابق ۱۱۷٫۵ دینار گرفته شد اما از آغاز دوران رضاشاه پهلوی سکه‌های ریال به جای ۱۱۷٫۵ دینار به مبلغ ۱۰۰ دینار (مطابق قران) کاهش داده شدند؛ بنابراین قران و ریالی که امروزه ما به کار می‌بریم مقداری با مفهوم آن در دوران قدیم متفاوت است.

در سال ۱۳۰۸ خورشیدی به موجب قانون آحاد، پول ایران تغییر یافت و یکای پول به ریال تبدیل گردید[1]

یکای قدیمبرابری با دینار
شاهی ۵دینار
محمودی (صد دینار: صَنّار) ۱۰۰ دینار
عباسی ۲۰۰ دینار
نادری (ده‌شاهی) ۵۰ دینار
قران ۱۰۰ دینار
ریال (یکای رسمی پول ایران) ۱۰۰ دینار
تومان (یکای غیررسمی پول ایران) ۱۰۰۰ دینار

جستارهای وابسته

پانویس

منابع

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ واحد پول موجود است.
  • صدری افشار، غ. - حکمی، نسرین - حکمی، نسترن، فرهنگ فارسی امروز، ویرایش سوم، تهران: نشر کلمه، ۱۳۷۳، ص ۸۳۹.
  • ^ پول در ایران از خداداد رضاخانی
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.