قیمومت بریتانیا بر فلسطین

قیمومت فلسطین
حکم جامعه ملل

۱۹۲۰–۱۹۴۸
پرچم مهر
پایتخت اورشلیم
زبان‌(ها)
دین
ساختار سیاسی حکم جامعه ملل
کمیسر عالی
 - ۱۹۲۰– 1925 (first) هربرت ساموئل
 - ۱۹۴۵–1948 (last) آلن ژ. کانینگهام
دوره تاریخی جنگ جهانی دوم
 - Mandate assigned ۲۵ آوریل ۱۹۲۰
 - Britain officially assumes control ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۳
 - منشور استقلال اسرائیل ۱۴ مه ۱۹۴۸
یکای پول
پیش از آن
به دنبال آن
Occupied Enemy Territory Administration
Emirate of Transjordan
اسراییل
All-Palestine Government
Jordanian occupation of the West Bank
Egyptian occupation of Gaza Strip
امروزه بخشی از جمهوری اسرائیل -فلسطین

قیمومت بریتانیا بر فلسطین یا قیمومت فلسطین یک سیستم حکومتی بود که در سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۸ در خاورمیانه در بخشی از مدیترانه شرقی به سرپرستی بریتانیا تشکیل شد. دورهٔ استعمار بریتانیا بر فلسطین بود.

قیمومت فلسطین بعد از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و به حکم جامعه ملل برای اداره مستعمرات امپراتوری فروپاشیده عثمانی تشکیل شد. قیمومت فلسطین شامل دو بخش غربی و شرقی می‌شد. بخش غربی در غرب رود اردن قرار داشت و معادل اسرائیل، نوار غزه و کرانه باختری رود اردن فعلی شده و بخش شرقی در شرق رود اردن که معادل اردن فعلی است، قرار داشت. بخش شرقی در عمل توسط خاندان هاشمی با نام حکومت فرااردن اداره می‌شد و در سال ۱۹۴۶ استقلال خود را اعلام کرد. در سال ۱۹۴۸ عمر این حکومت در بخش غربی نیز به پایان رسید و بلافاصله اولین جنگ اعراب و اسرائیل برای تسلط بر آن درگرفت. دولت اسرائیل در بخش‌هایی از آن اعلام استقلال کرده و بخش‌هایی از آن نیز به تصرف مصر و اردن درآمدند.

در آخرین سالهای حکومت امپراتوری عثمانی، این دولت بنا بر حکم جامعه ملل در سال ۱۹۲۲ مجبور به واگذاشتن اداره این سرزمین به متفقین شد البته سربازان بریتانیایی در سالهای ۱۹۱۸–۱۹۱۷ فلسطین را اشغال کرده بودند ولی این حکم به صورت قانونی حاکمیت فلسطین را به متفقین و عملاً به بریتانیا واگذار کرد و حکومت نظامی بریتانیا در ژوئیه ۱۹۲۰ به حکومت کمیسری عالی غیرنظامی تحت نظارت بریتانیا تغییر کرد. نخستین کمیسر عالی فلسطین از سوی انگلیسی‌ها هربرت ساموئل بود که در ژوئن ۱۹۲۰ وارد این سرزمین شد.

جمعیت در سال ۱۹۴۵

جدول زیر جمعیت پراکندگی دینی فلسطینیان در سال ۱۹۴۵ زیر نظر قیمومت نشان می‌دهد، فلسطین در این زمان به ۱۶ قضاء (شبیه به بخش) را نشان می‌دهد:

سکان فلسطین عام ۱۹۴۵
قضاء مسلمانان درصد یهودیان درصد مسیحیان درصد همگی
قضاء عکا ۵۱٬۱۳۰ ۶۹٪ ۳٬۰۳۰ ۴٪ ۱۱٬۸۰۰ ۱۶٪ ۷۳٬۶۰۰
قضاء بئر السبع ۶٬۲۷۰ ۹۰٪ ۵۱۰ ۷٪ ۲۱۰ ۳٪ ۷٬۰۰۰
قضاء بیسان ۱۶٬۶۶۰ ۶۷٪ ۷٬۵۹۰ ۳۰٪ ۶۸۰ ۳٪ ۲۴٬۹۵۰
قضاء غزة ۱۴۵٬۷۰۰ ۹۷٪ ۳٬۵۴۰ ۲٪ ۱٬۳۰۰ ۱٪ ۱۵۰٬۵۴۰
قضاء حیفا ۹۵٬۹۷۰ ۳۸٪ ۱۱۹٬۰۲۰ ۴۷٪ ۳۳٬۷۱۰ ۱۳٪ ۲۵۳٬۴۵۰
قضاء الخلیل ۹۲٬۶۴۰ ۹۹٪ ۳۰۰ <۱٪ ۱۷۰ <۱٪ ۹۳٬۱۲۰
قضاء یافا ۹۵٬۹۸۰ ۲۴٪ ۲۹۵٬۱۶۰ ۷۲٪ ۱۷٬۷۹۰ ۴٪ ۴۰۹٬۲۹۰
قضاء جنین ۶۰٬۰۰۰ ۹۸٪ عدد قلیل جدا <۱٪ ۱٬۲۱۰ ۲٪ ۶۱٬۲۱۰
قضاء القدس ۱۰۴٬۴۶۰ ۴۲٪ ۱۰۲٬۵۲۰ ۴۰٪ ۴۶٬۱۳۰ ۱۸٪ ۲۵۳٬۲۷۰
قضاء نابلس ۹۲٬۸۱۰ ۹۸٪ عدد قلیل جدا <۱٪ ۱٬۵۶۰ ۲٪ ۹۴٬۶۰۰
قضاء الناصرة ۳۰٬۱۶۰ ۶۰٪ ۷٬۹۸۰ ۱۶٪ ۱۱٬۷۷۰ ۲۴٪ ۴۹٬۹۱۰
قضاء رام‌الله ۴۰٬۵۲۰ ۸۳٪ عدد قلیل جدا <۱٪ ۸٬۴۱۰ ۱۷٪ ۴۸٬۹۳۰
قضاء الرملة ۹۵٬۵۹۰ ۷۱٪ ۳۱٬۵۹۰ ۲۴٪ ۵٬۸۴۰ ۴٪ ۱۳۴٬۰۳۰
قضاء صفد ۴۷٬۳۱۰ ۸۳٪ ۷٬۱۷۰ ۱۳٪ ۱٬۶۳۰ ۳٪ ۵۶٬۹۷۰
قضاء طبریا ۲۳٬۹۴۰ ۵۸٪ ۱۳٬۶۴۰ ۳۳٪ ۲٬۴۷۰ ۶٪ ۴۱٬۴۷۰
قضاء طولکرم ۷۶٬۴۶۰ ۸۲٪ ۱۶٬۱۸۰ ۱۷٪ ۳۸۰ ۱٪ ۹۳٬۲۲۰
همگی ۱٬۰۷۶٬۷۸۰ ۵۸٪ ۶۰۸٬۲۳۰ ۳۳٪ ۱۴۵٬۰۶۰ ۹٪ ۱٬۸۴۵٬۵۶۰
Data from the Survey of Palestine[1]

نگارخانه

منابع

  1. A Survey of Palestine: Prepared in December, 1945 and January, 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. 1. Institute for Palestine Studies. 1991. p. 12–13. ISBN 0-88728-211-3.

Wikipedia contributors, "British Mandate of Palestine," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=British_Mandate_of_Palestine&oldid=191681848 (accessed February ۱۹، ۲۰۰۸).

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ قیمومت بریتانیا بر فلسطین موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.