فیلم ۱۲۶

فیلم ۱۲۶ در کارتریج

فیلم ۱۲۶ قطعی از فیلم عکاسی است که بصورت کارتریج عرضه شده، و هنوز هم بطور محدود در عکاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاریخچه

این محصول در سال ۱۹۶۳ توسط کداک معرفی شد. این فیلم عمدتاً با دوربین‌های کامپکت تک لنزی غیربازتابی کداک(Instamatic) به بازار عرضه می‌شد.

دوربین‌ها

دوربین آناستیکمات کداک

اندازه نگاتیو

اندازه نگاتیو این فیلم ۲۸*۲۸ میلیمتر است.

چند کادر از فیلم ۱۲۶

وضعیت تولید

اگرچه فیلم ۱۲۶ زمانی بسیار محبوب بود، و تا سال ۲۰۰۸ تولید می‌شد، دیگر تولید نمی‌شود و فقط توسط عده معدودی از شرکت‌ها ظهور می‌گردد.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.