فهرست کشورهای در گستره بیش از یک قاره

فهرست زیر فهرست کشورهایی است که گستره آنها در بیش از یک قاره است. البته ممکن است تعریف‌های متفاوتی از قاره (از دیدگاه‌های مختلفی نظیر سیاسی، جغرافیایی و …) وجود داشته باشد. کشورهای جزیره‌ای که با تعریف تراقاره‌ای مطابقت داشته باشند زیاد هستند اما در خشکی کمتر کشوری را می‌توان تراقاره‌ای نامید، اکثراً چنین کشورهایی را در مرز اروپا-آسیا می‌توان یافت.

مناقشات در مرز اروپا و آسیا همیشه زیاد بوده است و کمتر توافقنامه‌ای را می‌توان یافت که تا سده بیستم میلادی ثابت مانده باشد. اکنون بیشترین توافقنامه‌های مقبول برای قفقاز رشته‌کوه اورال و رود اورال را به عنوان مرز معرفی می‌کنند.

خاک اصلی

آفریقا و آسیا

مصر

شبه جزیره سینا که به وسیله کانال سوئز از قسمت آفریقایی مصر جدا گشته به عنوان بخش آسیایی مصر شناخته می‌شود

آسیا و اروپا

روسیه

قسمت زیاد خاک این کشور در بخش آسیایی آن قرار دارد ولی بسیاری از شهرهای مهم آن نظیر پایتخت آن مسکو، در بخش اروپایی روسیه واقع شده است.

ترکیه

کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقهٔ بالکان (منطقه‌ای در جنوب خاور اروپا) قرار دارد. بخش غربی استانبول در قاره اروپا (شبه جزیره تراکیه) و بخش شرقی آن در آسیا (شبه جزیره آناتولی) واقع است.

آذربایجان

این کشور تا قبل از حکومت فتحعلیشاه قاجار متعلق به ایران بوده است اما در دوره فتحعلیشاه قاجار از ایران جدا شد هم اکنون با کشور ایران هم‌مرز می‌باشد اما از نظر تقسیمات سیاسی جز قاره اروپا می‌باشد

==== قزاقستان ====این کشور که در باختر قرار دارد و می‌توان ان را جزوه کشورهای تراقاره نامید

آمریکای شمالی و جنوبی

خاک ضمیمه

آسیا و اقیانوسیه

اندونزی

این:کشور به قاره استرالیا بسیار نزدیک می‌باشد

جستارهای وابسته

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.