فهرست استانداردهای ایزو

حدود ۳۰۰ استاندارد ایزو به صورت رایگان/عمومی در دسترس هستند که در زیر آمده‌اند.

 • ریکژوهش ای در ثبت عنوانها (عنوان کتابها و نشریات) و انتشارات
 • ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
 • ایزو ۹ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی و بلغاری وابسته‌اند)به Roman ، Slavic و Non-Slavic کاراکتر
 • ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی
 • ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
 • ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز
 • ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
 • ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
 • ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد
 • ایزو ۲۳۳:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)
  • ایزو ۲ ۲۳۳:۱۹۹۳ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن
 • ایزو ۲۵۹:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
  • ایزو ۲-۲۵۹:۱۹۹۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
 • ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
 • ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها
 • ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان
  • ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
  • ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
  • ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان
 • ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی‌سازی دادهای متغیر در ASCII با ۷ بیت
 • ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی
 • ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
 • ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
 • ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
 • ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
 • ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات

ایزو ۱۰۰۰ تا ایزو ۹۹۹۹

 • ایزو ۱۰۰۰ مربوط به یکان‌ها و توصیه‌نامه‌های استفاده از تقسیم عددی بر مضرب (الکترونیک و کامپیوتر)
 • ایزو ۱۰۰۴ مربوط به خاصیت و ترکیب‌شناسی مرکب‌های مغناطیسی
 • ایزو ۱۰۰۷ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۳۵ میلی‌متری
 • ایزو ۱۵۳۹ مربوط به زبان برنامه‌نویسی فرترن
 • ایزو ۱۶۲۹ مربوط به اصطلاحات و نامگذاری عناصر پلیمری (شیمی)
 • ایزو 2004
 • ایزو 2008
 • ایزو ۲۰۲۲ مربوط به فناوری اطلاعات - ساخت بندی کدهای کاراکتریک روش‌های الحاقی
 • ایزو ۲۱۰۸ مربوط به استاندارد جهانی شماره‌گذاری کتاب شابک (ISBN)
 • ایزو ۲۱۴۵ مربوط به شماره‌گذاری تقسیم‌های زیر مجموعه‌ها در اسناد نوشتاری
 • ایزو ۲۱۷۱ مربوط به محصولات گیاهی و آردی
 • ایزو ۲۲۸۱ مربوط به استاندار ساعت‌های ضد آب
 • ایزو ۲۵۳۳ مربوط به استانداردهای جو و فشار هوا
 • ایزو ۲۷۰۹ یک استاندارد بین‌المللی مربوط به توصیف کتابشناختی (Bibliographic Description) می‌باشد. از این استاندارد در دنیای کتابخانه‌های به منظور جابجایی رکوردهای کتابشناختی استفاده می‌شود
 • ایزو ۳۰۲۹ مربوط به فیلم‌های ۱۲۶ میلی‌متری
 • ایزو ۳۰۸۲ مربوط به سنگ آهن
 • ایزو ۳۱۰۳ مربوط به استانداردهای جوشاندن چای براساس حسگرهای چشایی
 • ایزو ۳۱۶۶ مربوط به کدهای کشورها و زیر مجموعه‌ها (استانها، مناطق و...)
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ مربوط به کد کشورها و مناطق وابسته به آن کشور - اولین توشیح آن در سال ۱۹۷۴
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۲ مربوط به کدهای دو حرفی کشورها
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ آلفا کد۳ مربوط به کدهای سه حرفی کشورها
  • ایزو ۱-۳۱۶۶ عددی مربوط به کدهای عددی کشورها
  • ایزو ۲-۳۱۶۶ مربوط به اصول تقسیم بندی زیر مجموعه‌های کشورها
  • ایزو ۴-۳۱۶۶ مربوط به جانشین شدن به جای کدهای ۱-۳۱۶۶ که در سال ۱۹۹۸ منتشر شده بود
 • ایزو ۳۲۹۷ مربوط به شماره سریال استاندارد بین‌المللی (ISSN)
 • ایزو ۳۵۰۶ مربوط به ویژگی‌های مکانیکی جلوگیری از زنگ زدگی - فولاد ضدزنگ
 • ایزو ۳۶۰۲ مربوط به برگیری (اقتباس‌ها) رومن به ژاپن - کامپیوتر
 • ایزو ۳۶۳۲ مربوط به استاندارهای برآورد کیفیت زعفران
 • ایزو ۳۶۳۵ مربوط به اندازه‌ها و سایز بندی لباس‌ها بر حسب جثه مشتری (مانند Mediom)
 • ایزو ۳۸۶۴ مربوط به استاندارهای نمایه‌های امنیتی (Safety labels)
 • ایزو ۳۹۰۱ مربوط به کدهای استاندار ضبط (ISRC)
 • ایزو ۳۹۷۷ مربوط به استاندارهای توربین‌های گازی
 • ایزو ۴۱۵۷ مربوط به تقسیم بندی ساختمان (معماری)
  • ایزو ۱-۳۱۵۷ مربوط به استاندارهای ساخت و ساز و قسمت‌های ساختمان
  • ایزو ۲-۴۱۵۷ مربوط به شماره‌گذاری اتاق‌ها
  • ایزو ۳-۴۱۵۷ مربوط به خصیصه‌های انواع اتاق ساختمان‌ها
 • ایزو ۴۲۱۷ مربوط به کامپیوتر- کدهای کارنسی یا رقمی
 • ایزو ۴۸۷۳:۱۹۹۱ مربوط به مبادلات اطلاعاتی - کدهای ۸ رقمی
 • ایزو ۵۱۶۷ مربوط به اندازه‌گیری جریان سیار قطع برش عمودی
  • ایزو ۱-۵۱۶۷ مربوط به اصول کلی و مایحتاج
  • ایزو ۲-۵۱۶۷ مربوط به دهانه صفحه‌های فلزی
  • ایزو ۳-۵۱۶۷ مربوط به قطر دهانه لوله‌ها
  • ایزو ۴-۵۱۶۷ مربوط به استانداردهای دهانهٔ واشرها و لوله‌ها
 • ایزو ۵۲۱۸ مربوط به استاندارهای جنسیتی
 • ایزو ۵۴۵۵ مربوط به استاندارهای معیار نقشه کشی - مقیاس
 • ایزو ۵۷۷۵ مربوط به استانداردهای تایر و آج بیرونی دوچرخه
 • ایزو ۵۸۰۰ مربوط به سرعت فیلم‌های عکاسی
 • ایزو ۵۹۶۴ مربوط به راهنمای عرضه و بهبود در بایگانی‌های چند زبانی
 • ایزو ۵۹۷۱:۱۹۸۱ مربوط به استانداردهای اندازهٔ لباس - جنس نایلون(Nylons)
 • ایزو ۶۱۶۶ مربوط به ساختار کدهای شناسایی و امنیتی جهانی (ISIN)
 • ایزو ۶۳۴۴ مربوط به استانداردهای پوشش سطوح تراشکاری و پولیش شده- بررسی اندازه تراش
  • ایزو ۱-۶۳۴۴ مربوط به آزمودن اندازه و سطح تراش
  • ایزو ۲-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت دوم macrogrits
  • ایزو ۳-۶۳۴۴ مربوط به اندازه و سطح تراش - قسمت سوم macrogrits
 • ایزو ۶۴۲۹ مربوط به فناوری اطلاعات - توابع کنترلی برای کدهای کاراکتری
 • ایزو ۶۴۳۸ مربوط به مربوط به اطلاعات و اسناد- کاراکترهای آفریقا برای فهرست بندی
 • ایزو ۶۷۰۹ مربوط به استاندارهای جهانی طول، عرض و ارتفاع جهانی
 • ایزو ۶۹۴۶ مربوط به اجزا و ترکیبات ساخت و ساز - محاسبه مقاومت گرمایی و عبور گرمایی
 • ایزو ۷۰۰۱ مربوط به سمبل‌های کامپیوتری عمومی
 • ایزو ۷۰۰۲ مربوط به تولیدات غذایی کشاورزی
 • ایزو ۷۰۹۸ مربوط به برگیری (اقتباس‌ها) رومن به چینی - کامپیوتر
 • ایزو ۷۳۷۲ مربوط به مبادلات تجاری داده‌ها
 • ایزو ۱-۷۵۰۱ مربوط به استاندارهای کارتهای شناسایی - خوانش ماشینهای کارت خوان
 • ایزو ۷۷۳۶ مربوط به فضای (اندازه) قرارگرفتن رادیوی ماشین در داخل اتاق ماشین
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به استانداردهای کارت‌های مالی - همچنین کارت‌های اعتباری
 • ایزو ۷۸۱۱ مربوط به ثبت اطلاعات بر روی کارت‌های شناسایی
 • ایزو ۷۸۱۶ مربوط به کارتهای هوشمند
 • ایزو ۷۹۴۲ مربوط به هسته‌های کارت‌های گرافیکی کامپیوتر
 • ایزو ۸۰۹۰ مربوط به چرخه‌ها - لغت و واژه شناسی
 • ایزو ۸۳۷۳ مربوط به صنایع سازنده ربوت
 • ایزو ۱-۸۵۰۱ مربوط به آماده‌سازی فولاد برای رنگ کاری و استانداردهای لازم
 • ایزو ۸۵۵۵ مربوط به سیستم مدیریت محیطی
 • ایزو ۸۵۵۹:۱۹۸۹ مربوط به طراحی لباس و دیگر وسائل بر اساس ترکیب بدنی انسان
 • ایزو ۸۵۸۳ مربوط به کارت‌های مبادلاتی اقتصادی
  • ایزو ۱-۸۵۸۳ مربوط به کارت‌های مبادلاتی اقتصادی - قسمت دوم، پیغام، عناصر داده‌ها
  • ایزو ۲-۸۵۸۳ مربوط به کارت‌های مبادلاتی اقتصادی - مربوط به روال ثبت کدهای شناسایی موسسه‌ها و نهادها
 • ایزو ۳-۸۵۸۳ مربوط به کارت‌های مبادلاتی اقتصادی - قسمت سوم
 • ایزو ۸۶۰۱ مربوط به شاخص‌های زمان و تاریخ
 • ایزو ۸۶۱۳ مربوط به سبک‌ها و روش‌های سندهای آزاد معماری
 • ایزو ۸۶۳۲ مربوط به ذخیره‌سازی فایل‌های گرافیکی در کامپیوتر - فرمت CGM.
 • ایزو ۸۶۵۱ مربوط به زبان پیوندی سیسنم هسته‌ای گرافیک - کامپیوتر
 • ایزو ۸۶۵۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه‌نویسی
 • ایزو ۸۸۰۵ مربوط به زبان برنامه‌نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی - زبان برنامه‌نویسی سی (C)
 • ایزو ۴-۸۸۰۶ مربوط به زبان برنامه‌نویسی سه بعدی برای هسته‌های گرافیکی
 • ایزو ۸۸۰۷ مربوط به زبان‌های برنامه‌نویسی سفارش موقتی - اوتوس Lotos
 • ایزو ۸۸۲۴ مربوط به استاندارهای انتزاعی حاشیه برداری ASN.۱ - کامپیوتر
 • ایزو ۸۸۲۵ مربوط به رمزگذاری ASN.۱
 • ایزو ۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای
  • ایزو ۲-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۲
  • ایزو ۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای جنوبی
  • ایزو ۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - اروپای شمالی
  • ایزو ۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - روسی و بلغاری
  • ایزو ۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عربی
  • ایزو ۷-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - یونانی
  • ایزو ۸-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - عبری
  • ایزو ۹-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای- لاتین ۵
  • ایزو ۱۰-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۶ - سازماندهی دوباره لاتین ۵
  • ایزو ۱۱-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - تایلندی
  • ایزو ۱۳-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۷ - بالتیک
  • ایزو ۱۴-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۸ - سلتیک
  • ایزو ۱۵-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۹ - تجدید نظر در لاتین ۱
  • ایزو ۱۶-۸۸۵۹ مربوط به استاندارهای کاراکترهای ۸ بیت ای - لاتین ۱۰ - جنوب غربی اروپا
 • ایزو ۸۸۷۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه‌نویسی اینترنت اس.جی.ام.ال SGML
 • ایزو ۹۰۰۰ مربوط به استاندارهای مدیریت کیفیت جامع تعاریف و واژگان
 • ایزو ۹۰۰۱ مربوط به استانداردهای مدیریت کیفیت
 • ایزو ۹۰۶۹ مربوط به امکانات پشتیبانی‌کننده از زبان برنامه نویسی اس.جی.ام.ال
 • ایزو ۹۰۷۵ مربوط به استانداردهای پرس و جو در برنامه‌نویسی دیتا بیس DATA BASE- پایگاه داده‌ها
 • ایزو ۹۱۲۶ مربوط به نرم‌افزارهای مدل‌سازی کیفیت
 • ایزو ۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای اتصال داخلی شبکه در سیستم‌های حمل و نقل
  • ایزو ۲-۹۱۴۱ مربوط به استانداردهای OBD II
 • ایزو ۹۲۴۱ مربوط به استانداردها و وسائل رفاه کار انسانی (آرگونومی) در سازمان‌ها
 • ایزو ۹۳۶۲ مربوط به کدهای هویت ای بانک‌ها - BIC کدها
 • ایزو ۹۴۰۷ مربوط به اندازه کفش
 • ایزو ۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت
  • ایزو ۱-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت اول
  • ایزو ۲-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت دوم
  • ایزو ۳-۹۵۴۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - مبادلات و استانداردهای فونت قسمت سوم- شکلک‌ها
 • ایزو ۹۵۶۴ مربوط به بانک داری - شماره شناسایی فردی یا پین کد در دستگاه‌های خودپرداز
 • ایزو ۹۵۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - پایگاه اطلاعاتی برای اس.کیو.ال SQL
 • ایزو ۹۵۹۲ و ۹۵۹۳ مربوط به عملیات گرافیکی جهت کنترل، تعریف، اصلاح و ذخیره و نمایش داده‌های گرافیکی سلسله مراتبی
 • ایزو ۹۶۶۰ مربوط به کامپیوتر - فایل‌های سیستمی دستگاه سی.دی رام CD-Rom
 • ایزو ۹۸۶۹ مربوط به استانداردهای عایق بندی گرمایی
 • ایزو ۹۸۹۹ مربوط به زبان برنامه‌نویسی سی
 • ایزو ۹۹۴۵ مربوط به سیستم‌های قابل حمل و نقل Portabl
 • ایزو ۹۹۸۴ مربوط به تبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۸۵ مربوط به تبدیل کاراکترهای ارمنستانی به رومن
 • ایزو ۹۹۹۲:۱۹۹۹ مربوط به کارت‌های تجاری - کارت‌های مدار مجتمع
 • ایزو ۹۹۹۹ مربوط به کمک‌های فنی به افراد ناتوان و معلول

ایزو ۱۰۰۰۰ تا ایزو ۱۹۹۹۹

 • ایزو ۱۰۰۰۶ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنما کیفیت در مدیریت پروژه
 • ایزو ۱۰۰۰۷ مربوط به مدیریت کیفیت - راهنمای کیفیت در مدیریت اقتضایی
 • ایزو ۱۰۰۱۷ مربوط به تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
 • ایزو ۱۰۰۱۲ مربوط به مدیریت سیستمی - لوازم اندازه‌گیری روندها
 • ایزو ۱۰۰۲۱ مربوط به سیستم تبادل متنی جهت دار MOTIS
 • ایزو ۱۰۰۲۶ مربوط به سیستم‌های داخلی باز
 • ایزو ۱۰۰۷۷ مربوط به پنجره‌های دو جداره - عایق‌های حرارتی
 • ایزو ۱۰۰۸۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - دیسک‌های اپتیکال ۱۳۰ میلی متری
 • ایزو ۱۰۱۶۰ مربوط به سیستم‌های کتابداری
 • ایزو ۱۰۱۶۱ مربوط به استانداردهای سیستم‌های کتابداری
 • ایزو ۱۰۱۷۹:۱۹۹۶ مربوط به شیوه‌های معنی‌شناسی سندها
 • ایزو ۱۰۲۰۲:۱۹۹۱ مربوط به کارت‌های تجاری - ساخت دهی امنیتی به اقتصاد
 • ایزو ۱۰۲۰۶ مربوط به زبان برنامه‌نویسی پاسکال - بسط داده شده
 • ایزو ۱۰۲۱۱ مربوط به استانداردهای گرمایی پل‌ها
 • ایزو ۱۰۲۷۹ مربوط به زبان برنامه‌نویسی بیسیک
 • ایزو ۱۰۳۰۳ مربوط به سیستم‌های صنعتی یکپارچه و خودکار
 • ایزو ۱۰۳۸۳ مربوط به وسائل امنیتی اقتصادی - کدهای مبادلاتی و بازاریابی MIC
 • ایزو ۱۰۴۸۷ مربوط به استانداردهای سامانه‌های اتصال مسافران ماشین
 • ایزو ۱۰۶۲۸ مربوط به نمودار جریان کار برای روال‌های ماشین
 • ایزو ۱۰۶۴۶ مربوط به مجموعه کاراکترهای جهانی
 • ایزو ۱۰۶۶۴ مربوط به شیوه‌های شش وجهی داخلی اتوموبیل
 • ایزو ۱۰۹۵۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - شماره‌های بین‌المللی موسیقی ISMN
 • ایزو ۱۰۹۶۲ مربوط به امنیت وسائل اقتصادی و مالی - کدهای
 • ایزو ۱۱۰۶۴ مربوط به طراحی آرگونومیک
  • ایزو ۱-۱۱۰۶۲ مریوط به اصول طراحی مراکز کنترل
  • ایزو ۲-۱۱۰۶۲ مربوط به اصول سازماندهی قسمت‌های کنترل
  • ایزو ۳-۱۱۰۶۲ مربوط به طرح بندی اتاق‌های کنترل
  • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۴ مربوط به طرح بندی ایستگاه‌های کامپیوتری
  • ایزو ۳-۱۱۰۶۲:۲۰۰۵ مربوط به وسائل و امکانات محیطی مورد نیاز در مراکز کنترل
 • ایزو ۱۱۱۷۲ مربوط به ساختمان فایل‌های تصویری - MPEG۱
 • ایزو ۱۱۱۷۰:۲۰۰۳ مربوط به قدرت ماده سیال در وسائل هیدرولیک
 • ایزو ۱۱۱۷۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - رجیستریهای فراداده
  • ایزو ۱-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به چهارچوب بندی رجیستریهای فراداده
  • ایزو ۲-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به طبقه‌بندی رجیستریهای فراداده
  • ایزو ۳-۱۱۱۷۹:۲۰۰۳ مربوط به فرا رجیستری و ساختار پایهٔ آن
  • ایزو ۴-۱۱۱۷۹:۲۰۰۴ مربوط به ساختمان تعریف داده‌ها
  • ایزو ۵-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به اصول نامگذاری و شناسایی
  • ایزو ۶-۱۱۱۷۹:۲۰۰۵ مربوط به ثبت و اصلاح
 • ایزو ۱۱۱۸۰ مربوط به نشانی یابی پستی
 • ایزو ۱۱۴۰۴ مربوط به داده‌های وابسته زبانی - کامپیوتر
 • ایزو ۱۱۵۷۸:۱۹۹۵۶ مربوط به فنآوری اطلاعات - تبادل اطلاعات و سازگاری بین سیستم‌های متفاوت با استانداردهای متفاوت OSI
 • ایزو ۱۱۷۸۳ مربوط به پروتکل‌ها و قوانین کشاورزی صنعتی
 • ایزو ۱۱۸۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - اساس عمومی کابل کشی برای مشتریان
 • ایزو ۱۱۸۹۸ مربوط به وسایل حمل و نقل جاده‌ای - شبکه کنترل‌کننده CAN
 • ایزو ۱۲۰۰۶ مریوط به ساختمان‌های اطلاعاتی
 • ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به کنترل سطح بالای پیوندهای داده‌ای HDLC
 • ایزو ۱۳۲۳۹ مربوط به اس.کیو.ال چند رسانه‌ای
 • ایزو ۱۳۲۵۰ مربوط به سرفصل نقشه‌ها
 • ایزو ۱۳۳۴۶ مربوط به سرعت و ساختمان داده‌ها برای رایت
 • ایزو ۱۳۳۷۰ مربوط به خصوصیات گرمایشی ساختمان - انتقال گرما از طریق زمین
 • ایزو ۱۳۴۰۶ مربوط به وسائل آرگونومی برای کار
  • ایزو ۱-۱۳۴۰۶:۱۹۹۹ مربوط به وسائل آرگونومی - مقدمه و معرفی
  • ایزو ۲-۱۳۴۰۶:۱۰۰۲ مربوط به وسائل آرگونومی - پانل‌های تخت
 • ایزو ۱۳۴۰۷:۱۹۹۹ مربوط به طراحی مراکز انسانی برای سیستم متعامل
 • ایزو ۱۳۴۵۰ مربوط به فرمت فیلم‌های ۱۱۰ میلی‌متری
 • ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۰۳ مربوط به مدیریت جامع سیستم‌ها برای طراحی و تولید ابزار پزشکی
 • ایزو ۱۳۴۹۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - برای دیسک‌ها و فایل یکبار خوانشی و یکبار بازنویسی
 • ایزو ۱-۱۳۵۶۷ مربوط به فنون مستندسازی محصولات
 • ایزو ۱۳۵۶۸:۲۰۰۲ مربوط به فنآوری اطلاعات - فرمت زی Z
 • ایزو ۱۳۶۱۶ شمارگذاری حساب‌های بانکی IBAN
 • ایزو ۱-۱۳۸۴۹ اصول عمومی طراحی سیستم‌های کنترل برای تشکیلات امن و سالم
 • ایزو ۱۳۸۱۸ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۲
 • ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای مدیریت محیطی
 • ایزو ۱۴۰۰۱ مربوط به مدیریت محیطی
 • ایزو ۱۴۰۶۴ مربوط به گازهای گلخانه‌ای
 • ایزو ۱۴۲۳۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - سیستم تشخیصی
  • ایزو ۱-۱۴۲۳۰ لایه‌های فیزیکی
  • ایزو ۲-۱۴۲۳۰ مربوط به لایه‌های پیوند داده‌ها
  • ایزو ۳-۱۴۲۳۰ مربوط به استعمال لایه‌ها و طبقه‌بندی
  • ایزو ۴-۱۴۲۳۰ مربوط به لوازم خروج مایع - سیستم به هم پیوسته
 • ایزو ۱۴۴۴۳ مربوط به کارت‌های شناسایی - کارت‌های تماسی و مجاورتی
 • ایزو ۱۴۴۹۶ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - MPEG۴
 • ایزو ۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای نظارت محیطی - سیستم‌های تهویه مطبوع
  • ایزو ۱-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه‌بندی دستگاه‌های تهویه مطبوع
  • ایزو ۲-۱۴۶۴۴ مربوط به آزمایش و نمایش دادن درستی کار
  • ایزو ۳-۱۴۶۴۴ مربوط به مقیاس‌ها و میزان‌های جهانی
  • ایزو ۴-۱۴۶۶۶ مربوط به میزان‌های طراحی، ساختمان و شروع کار
  • ایزو ۵-۱۴۶۴۴ مربوط به عملیات
  • ایزو ۶-۱۴۶۴۴ مربوط به لغات تخصصی
  • ایزو ۷-۱۴۶۴۴ مربوط به دستگاه‌های جداکننده
  • ایزو ۸-۱۴۶۴۴ مربوط به طبقه‌بندی ذرات مولکولی ناپاک معلق در هوا
  • ایزو ۹-۱۴۶۴۴ مربوط به استانداردهای صافی‌های تمیزکننده
 • ایزو ۱۴۶۵۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - واخواست رشته‌ای جهانی
 • ایزو ۱-۱۴۶۹۸ مربوط به کنترلرهای Bio-contamination
  • ایزو ۲-۱۴۶۹۸ مربوط به سنجش و تفسیر Bio-contamination
 • ایزو ۱۴۸۵۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - پردازش توزیع باز
 • ایزو ۱۴۷۵۵ مربوط به رمز گشایی داده‌ای ورودی
 • ایزو ۱۴۸۸۲ مربوط به زبان برنامه‌نویسی ++C
 • ایزو ۱۴۹۱۵ مربوط به نرم‌افزار آرگونومیک برای پایانه‌های چند رسانه‌ای کاربرها
  • ایزو ۱-۱۴۹۱۵ مربوط به اصول کلی طراحی
  • ایزو ۲-۱۴۹۱۵ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
  • ایزو ۱-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به اصول کلی
  • ایزو ۲-۱۴۹۱۵:۲۰۰۳ مربوط به ابزار ناوبری چند رسانه‌ای
  • ایزو ۳-۱۴۹۱۵:۲۰۰۲ مربوط به رجحان رسانه‌ای و ترکیب
 • ایزو ۱۴۹۷۱ مربوط به وسائل پزشکی و دارویی - مدیریت ریسک برای اقلام دارویی و پزشکی
 • ایزو ۱۴۹۷۷ مربوط به بسط سیستم بکوس (سیستمی برای توصیف ترکیب یک زبان و قابل استفاده برای عرضه قالبهای دادهای و زبان‌های رایانهای)
 • ایزو ۱۵۰۰۰ مربوط به زبان‌های برنامه‌نویسی اینترنت ای - ebXML نوع ساده شدهٔ زبان برنامه‌نویسی اس.جی.اک.ال SGML
  • ایزو ۱-۱۵۰۰۰ مربوط به پروتکل‌های هماهنگی
  • ایزو ۲-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات پیغام‌رسان
  • ایزو ۳-۱۵۰۰۰ مربوط به ساختار اطلاعاتی رجیستری
  • ایزو ۴-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات خدمات ثبت کردن
  • ایزو ۵-۱۵۰۰۰ مربوط به مشخصات و امکانات تکنیکی هسته‌های ebXML
 • ایزو ۱۵۰۳۳ مربوط به رویه‌های مورد نیاز برای پیغام‌رسانی
 • ایزو ۱۵۰۹۹ مربوط به خصوصیات گرمایشی پنجره‌ها و درها
 • ایزو ۱۵۱۸۹ مربوط به آزمایشگاه‌های پزشکی - شرایط خاص برای کیفیت و کفایت
 • ایزو ۱۵۲۸۸ مربوط به مهندسی سیستم‌ها - روند گردونهٔ حیات سیستم
 • ایزو ۱۵۲۸۹ مربوط به مهندسی سیستم و نرم‌افزار - شامل خود سیستم و گردونهٔ حیات نرم‌افزارها
 • ایزو ۱۵۲۹۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه‌نویسی
 • ایزو ۱۵۴۰۸ مربوط به معیارهای عمومی و معمول - معیارهای عمومی برای فنآوری اطلاعات
 • ایزو ۱۵۴۳۴ مربوط به بارکدهای نوع ماتریسی
 • ایزو ۱۵۴۴۴ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - JPEG ۲۰۰۰
 • ایزو ۱۵۴۴۵ مربوط به استانداردهای برنامه‌نویسی تحت وب - اچ.تی.ام.ال HTML
 • ایزو ۱۵۵۰۴ مربوط به نرم‌افزار فریم ورک (Framework) برای ارزیابی چگونه کار کردن نرم‌افزارهای سیستم‌عامل
 • ایزو ۱۳-۱۵۶۱۴:۲۰۰۲ مربوط به استانداردها و خصوصیات جوشکاری
 • ایزو ۱۵۶۸۶ مربوط به برنامه‌ریزی خدمات حیاتی در ده بخش
 • ایزو ۱۵۶۹۳ مربوط به دستگاه‌های گیرنده و فرستنده یا ترنسپوندرها - دستگاه گیرنده یا اداری که به محض دریافت پیغام مخابره‌ای، به‌طور خودکار آن را جواب می‌دهد
 • ایزو ۱۵۷۰۶ مربوط به استانداردهای بین‌المللی شماره دستگاه‌های دوگانه صوتی و تصویری
 • ایزو ۱۵۷۰۷ مربوط به استانداردهای بین‌المللی کدگذاری Musical Work
 • ایزو ۱۵۸۳۶ مربوط به مجموعه خواص هسته‌های فرا داده دوبلین ای
 • ایزو ۱۵۸۹۷ مربوط به استانداردهای رجیستر کردن در سیستم‌عامل یونیکس
 • ایزو ۱۵۹۲۴ مربوط به کدهای مورد استفاده در نامگذاری اسکریپت‌ها
 • ایزو ۱۵۹۳۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی - پی.دی.اف PDF
 • ایزو ۱۵۹۴۸:۲۰۰۳ مربوط به فرمت فایل‌های تصویری - پی.ان.جی PNG
 • ایزو ۱۶۵۰۰ مربوط به استانداردهای عمومی دستگاه‌های دیجیتال صوتی و تصویری
 • ایزو ۱۶۰۷۱:۲۰۰۳ مربوط به آگونومی در تعامل با سیستم‌های انسانی
 • ایزو ۱۶۲۶۲ مربوط به اسکریپت‌های شرکت‌های کامپیوتری اروپا
 • ایزو ۱۶۷۵۰ مربوط به وسائل حمل و نقل جاده‌ای - شرایط محیطی و سازگاری وسائل الکترونیکی
 • ایزو ۱۶۹۴۹ مربوط به سیستم مدیریت کیفیت - الزامات مخصوص
 • ایزو ۱۶۹۸۲:۲۰۰۲ مربوط به آرگونومی در تعامل با محیط‌های انسانی
 • ایزو ۱۷۰۲۴:۲۰۰۳ مربوط به امکانات و شرایط لازم برای حفظ ایمنی در محیط‌های کاری
 • ایزو ۱۷۰۲۵ مربوط به استانداردهای عمومی برای کفایت در آزمایش - آزمایشگاه‌ها
 • ایزو ۱۷۷۷۶ مربوط به استانداردهای صنایع تولیدکنندهٔ نفت خام
 • ایزو ۱۷۷۹۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - رمزهای تمرینی برای مدیریت امنیت اطلاعات
 • ایزو ۱۷۸۹۴ مربوط به استانداردهای کشتی‌ها و زیر دریایی‌ها - لازمه‌های الکترونیک و رایانه‌ای
 • ایزو ۷-۱۸۰۰۰ مربوط به استانداردهای رادیوهای و مکانیاب‌های بی سیم
 • ایزو ۱۸۰۰۴ مربوط به استانداردسازی کدهای کیو.آر QR
 • ایزو ۱۸۰۰۹ مربوط به فنآوری اطلاعات - زبان‌های برنامه‌نویسی
 • ایزو ۱۸۱۵۲:۲۰۰۳ مربوط به آرگونومی و تعامل با سیستم‌های انسانی - ارزیابی
 • ایزو ۱۸۱۸۵ مربوط به استانداردهای بی سیم دریایی برای رادیوها و مکانیاب‌های بی سیم
 • ایزو ۱۸۲۴۵ مربوط به استانداردهای انتسابی به کدهای بازرگانی - MCC برای عمدتاً خرده فروشی‌ها
 • ایزو ۱۸۵۲۹:۲۰۰۰ مربوط به آرگونومی در تعملات سیستم انسانی - گردونه حیات مراکز انسانی
 • ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای زبان برنامه‌نویسی PSL
 • ایزو ۱۸۶۲۹ مربوط به استانداردهای فایل‌های خوانشی - PDF
 • ایزو ۱۹۰۱۱ مربوط به استانداردهای فراهم‌کننده حسابرسی بر مدیریت محیطی و کیفیت
 • ایزو ۱-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - قالب شیوه امنیتی
 • ایزو ۲-۱۹۰۹۲ مربوط به سیستم‌های اقتصادی - امنیتی - هم‌خوانی پیغام‌ها و امکانات نهفته
 • ایزو ۱۹۱۰۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - الگوهای مرجع
 • ایزو ۱۹۱۰۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - متابعت و پیروی و آزمایش
 • ایزو ۱۹۱۰۷ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های فاصله‌ای و فضایی
 • ایزو ۱۹۱۰۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روش‌های گرمایی
 • ایزو ۱۹۱۰۹ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - قوانین برای روش‌های به کارگیری
 • ایزو ۱۹۱۱۰ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اسلوب‌شناسی خصیصه‌های فهرست بندی شده
 • ایزو ۱-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مختصات فضایی
 • ایزو ۲-۱۹۱۱۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - منابع فضایی به وسیله تشخیص دهنده‌ها
 • ایزو ۱۹۱۱۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول کیفیتی
 • ایزو ۱۹۱۱۴ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - روندهای ارزشیابی کیفیت
 • ایزو ۱۹۱۱۵ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - فرا داده‌ها
 • ایزو ۱۹۱۲۳ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - اصول پوششی
 • ایزو ۱۹۱۲۸ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سرویس‌های وب مپ - خدمات نقشه‌های منتشر شده از طریق اینترنت یا شبکه‌های بی سیم
 • ایزو ۱۹۱۳۱ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - مشخصات اطلاعات تولیدی
 • ایزو ۱۹۱۳۶ مربوط به اطلاعات جغرافیایی - سیسنم کدگذاری جغرافیایی برای کامپیوتر
 • ایزو ۱۹۵۰۱ مربوط به زبان برنامه‌نویسی یو.ام.ال UML
 • ایزو ۱۹۵۰۲ مربوط به‌ام.ا.اف
 • ایزو ۱۹۵۰۳ مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه‌نویسی ایکس.اک.ال - XMI
 • ایزو ۱۹۷۵۷ مربوط به زبان برنامه‌نویسی دی.اس.دی.ال DSDL
  • ایزو ۲-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه‌نویسی - ارزیابی دستور زبانی
  • ایزو ۳-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه‌نویسی - ارزیابی روالی
 • ایزو ۱۹۷۷۰ مربوط به فنآوری اطلاعات - مدیریت دارایی نرم‌افزار
 • ایزو ۱۹۷۹۰ مربوط به امکانات امنیتی برای مدل‌های نهفته - FIPS
 • ایزو ۱۹۷۹۴ مربوط به فنآوری اطلاعات - تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت
  • ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب کار
  • ایزو ۲-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به (FMD (Finger minutiae data - انگشت نگاری
  • ایزو ۳-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات طیفی انگشت نگاری
  • ایزو ۴-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات انگشت نگاری
  • ایزو ۵-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات صورت اشخاص
  • ایزو ۶-۱۹۷۹۴:۲۰۰۵ مربوط به اطلاعات عنبیه افراد
  • ایزو ۷-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات سری‌های زمانی دست خط و امضا
  • ایزو ۸-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به اطلاعات الگوی استخوانی انگشت
  • ایزو ۹-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات آوند ی
  • ایزو ۱۰-۱۹۷۹۴:۲۰۰۷ مربوط به اطلاعات هندسی نقاشی سیاه دست

ایزو ۲۰۰۰۰ تا ایزو ۲۹۹۹۹

 • ایزو ۲۰۰۰۰:۲۰۰۵ مربوط به مدیریت آی.تی
 • ایزو ۲۰۰۲۲ مربوط به سرویس‌های اقتصادی - صنایع اقتصادی جهانی
 • ایزو ۲۰۹۴۳ مربوط به فنآوری اطلاعات - روند دستیابی به رجیستریهای فراداده
  • ایزو ۱-۲۰۹۴۳:۲۰۰۳ مربوط به عناصیر داده‌ای
  • ۳-۲۰۹۴۳:۲۰۰۴ مربوط به ارزش و خاصیت‌های دامنه اینترنتی
 • ایزو ۲۲۰۰۰ مربوط به صنایع غذایی - ویژگی‌های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی
 • ایزو ۲۲۰۰۳ مربوط به مدیریت سلامت غذایی - ویژگی‌ها برای بدن انسان
 • ایزو ۲۲۲۵۰ مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال
  • ایزو ۱-۲۲۲۵۰:۲۰۰۲ مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته‌های ریلکس RELAX
 • ایزو ۲۲۳۹۹:۲۰۰۷ مربوط به امنیت اجتماعی - راهنما برای آمادگی و اجرا
 • ایزو ۲۳۲۷۰:۲۰۰۳ مربوط به برنامه‌نویسی #C
 • ایزو ۲۳۳۶۰ مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس
  • ایزو ۱-۲۳۳۶۰ مربوط به ویژگی‌های عمومی
  • ایزو ۲-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۳۲ بیت
  • ایزو ۳-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۶۴ بیت
  • ایزو ۴-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی AMD۶۴ بیت
  • ایزو ۵-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۳۲ بیت
  • ایزو ۶-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی PPC۶۴ بیت
  • ایزو ۷-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی S۳۹۰
  • ایزو ۸-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی S۳۹۰
 • ایزو ۲۳۹۵۰ مربوط به استانداردهای کتابخانه‌ای - قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات
 • ایزو ۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های شناسایی - کارت‌های مدار مجتمع
  • ایزو ۱-۲۴۷۲۷ مربوط به طراحی و قالب بندی
  • ایزو ۲-۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های اینترفیس عمومی
  • ایزو ۳-۲۴۷۲۷ مربوط به امکانات و شرایط وصل شدن
  • ایزو ۴-۲۴۷۲۷ مربوط به مدیریت‌کنندهٔ سیستم آی.پی.آی (سیستم‌های متعامل درونی سیستم‌عامل)
  • ایزو ۵-۲۴۷۲۷ مربوط به آزمایش
  • ایزو ۶-۲۴۷۲۷ مربوط به روند اختیار ثبت برای تصدیق
 • ایزو ۲۴۷۶۲:۲۰۰۸ مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - راهنما برای مبادلات اطلاعاتی
 • ایزو ۲۵۹۶۱ مربوط به تمرینات توصیه شده برای طراحی و شرح نرم‌افزار
 • ایزو ۲۶۰۰۰ مربوط به راهنماهایی درباره مسئولیت‌های اجتماعی
 • ایزو ۲۶۳۰۰ مربوط به فرمت ا.دی.اف - odf.
 • ایزو ۲۷۰۰۱ مربوط به فنآوری اطلاعات - فنون امنیتی - سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۳۰۰۰۰ تا ایزو ۳۹۹۹۹

 • ایزو ۳۲۰۰۰ مربوط به فرمت فایل‌های خوانشی - پی.دی.اف
 • ایزو ۳۸۵۰۰ مربوط به شخصیت حقوقی نظارت بر فنآوری اطلاعات

پیوندهای دیگر

منابع

  «List of ISO standards.» Wikipedia, The Free Encyclopedia. ۱۷ Aug ۲۰۰۸, ۱۶:۵۴ UTC. ۱۷ Aug ۲۰۰۸ <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_ISO_standards&oldid=232516345>.

  وب سایت تخصصی ایزو ایران ( فارسی )

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.