سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا

لوگوی سازمان امنیت و همکاری اروپا
بنیان‌گذاری۱۹۷۰
هدفکنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه
جایگاهوین، اتریش
دبیرکلفرانسه M. P. de Brichambaut
نام پیشCSCE

سازمان امنیت و همکاری اروپا (به انگلیسی: Organization for Security and Co-operation in Europe یا به اختصار OSCE) بزرگترین سازمان بین دولتی یا بین‌المللی حول مسائل امنیتی است. فعالیت‌های آن شامل کنترل اسلحه، حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است.[1]

شکل گیری سازمان امنیت و همکاری اروپا با برگزاری کنفرانسی در سال ۱۹۷۰ تحت عنوان «امنیت و همکاری در اروپا»، برای بحث میان شرق و غرب آغاز شد. این کنفرانس در سال ۱۹۹۴ میلادی در نشست بودا پست به «سازمان امنیت و همکاری اروپا» تغییر نام داد.

با آن که این سازمان اروپایی است اما شماری از کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکا و آسیا هم عضویت این سازمان را دارند.[2]

منابع

  1. English Wikipedia”. Retrieved on 2009-04-19.
  2. «بی‌بی‌سی فارسی (نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در کابل)». بازیابی‌شده در ۱۹ آوریل ۲۰۰۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.