زوی زمیر

زوی زمیر
تبعیت‌از اسرائیل
استخدام موساد

زاده ۱۹۲۵
لهستان
ملیت اسرائیل
دین یهودی
شغل Director of Mossad

زوی زمیر (به زبان عبری: צבי זמיר) یک نظامی اهل اسرائیل که ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ ریاست سازمان موساد را برعهده داشت.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.