حواری

تابلوی شام آخر اثر لئوناردو دا وینچی روزهای پایانی عمر عیسی مسیح به همراه حواریون

حَواریون (جمع حَـواری به معنی یارِ برگزیده) (به انگلیسی: Apostle). عنوان دوازده تن از یاران و شاگردان ویژهٔ عیسی مسیح است.

واژه Apostle از آپوستولوی یونانی گرفته شده که به معنی «رسولان» می‌باشد و به همین علت مسیحیان به جای حواریون از اصطلاح «رسولان» استفاده می‌کنند.

در انجیل متی باب ۱۰، لوقا باب ۶ و انجیل مرقس باب ۳ نام‌های حواریون چنین ذکر شده است:

 1. شمعون پطرس
 2. اندریاس، برادر پطرس
 3. یعقوب پسر زبدی
 4. یوحنا
 5. فیلیپ
 6. برتولما
 7. توما
 8. متی
 9. یعقوب پسر حلفا
 10. لبی معروف به تادئوس (که در ایران، در کلیسای قره کلیسا در نزدیکی چالدران ارومیه مدفون است)
 11. شمعون قانوی یا شمعون غیور
 12. یهودا اسخریوطی

ابوالفرج‌بن الجوزی در «المدهش» نام حواریونِ عیسی را به شرح زیر آورده است:

 1. شمعون الصفا
 2. شمعون القنانی
 3. یعقوب بن زندی
 4. یعقوب بن حلقی (حلفا)
 5. قولوس (فیلیفوس)
 6. مارقوس
 7. یوحنا
 8. لوقا
 9. توما
 10. اندراوس (اندرواس)
 11. برثملا (مصحف برثلما) (برطلمی)
 12. متی

بعضی از این دوازده نامِ بالا با نام‌هایی که مسیحیان آورده‌اند همخوانی ندارد.

حواریون مسئولیت ابلاغ بشارت عیسی را به دیگر اقوام بنی اسرائیل پذیرفتند و مسیح بودن عیسی و بر حق بودن وی را تصدیق کردند و پس از زنده شدنِ دوباره و عروج عیسی به آسمان، طبق دستور او به سوی اقوام بنی اسرائیل در دیگر نقاط عالم پراکنده شدند و به ابلاغ بشارت(انجیل) او پرداختند. بر اساس متن «انجیل»یهودا اسخریوطی، که از حواری‌ها به شمار می‌رفت، خائن بود و عیسی مسیح را به سربازان رومی تسلیم نمود و از گروهِ حواریون مردود و مستحق لعن ابدی شد. «متیاس» جای وی را گرفت.

منابع

  نگارخانه

  جستارهای وابسته


  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.