ایزو ۹۹۸۴

ایزو ۹۹۸۴ استانداردی است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تدوین شده است. هدف این استاندارد تبدیل کاراکترهای گرجستانی به رومن است.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.