ایزو ۳۱۰۰۰

ایزو ۳۱۰۰۰ (به انگلیسی: ISO 31000) خانواده‌ای از استانداردهای مدیریت ریسک است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی تنظیم شده است و هدف آن ایجاد اصول و راهنمایی‌های عمومی در مدیریت ریسک است.

سازمان بین‌المللی استاندارد همچنین استاندارد ایزو ۲۱۵۰۰ را در هماهنگی با ایزو ۲۰۰۹ :۳۱۰۰۰ تنظیم کرده است.[1]

مدیریت ریسک

استاندارد ایزو ۲۰۰۹ :۳۱۰۰۰ لیستی را به قرار زیر برای مدیریت ریسک ارئه می‌کند.

  1. اجتناب از ریسک با تصمیم بر عدم شروع یا ادامه عملیاتی که به افزایش ریسک می‌انجامد
  2. قبول یا افزایش ریسک جهت بدست آوردن فرصتها
  3. حذف منبع ریسک
  4. تغییر احتمال اتفاق
  5. کاهش اثرات و عواقب اتفاق
  6. تقسیم ریسک با دیگران و بین طرفین و ذکر آن در قرارداد و هم در امور مالی
  7. رتبه بندی ریسک با تصمیم‌های آگاهانه

جستارهای وابسته

انواع ISO سازمان بین‌المللی استانداردسازی

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.