اروپای مرکزی

منطقه‌ای که حدوداً اروپای مرکزی نامیده می‌شود.

اروپای مرکزی بخش مرکزی قاره اروپا است. مرزهای دقیقی برای این سرزمین تعریف نشده‌است و بنا به پیش‌زمینه‌های گوناگون تاریخی، قومی، سیاسی و جغرافیایی تعریف‌های گوناگونی از محدودهٔ آن شده‌است.

در آغاز سده ۲۱ این کشورها به ترتیب از شمال به جنوب، به عنوان بخشی از اروپای مرکزی به‌شمار می‌آیند:

کشورهای آلپ

گروه ویشه‌گراد

برخی  رومانی را نیز شامل اروپای مرکزی می‌دانند.

در زمان جنگ سرد لهستان، چکسلواکی و مجارستان بخشی از اروپای شرقی به‌شمار می‌آمدند اما این بیشتر یک تقسیم‌بندی سیاسی بود و نه یک تقسیم‌بندی واقعی جغرافیایی. امروزه به جز سوئیس و لیختن‌اشتاین، بقیه کشورهای اروپای مرکزی عضو اتحادیه اروپا هستند.

با وجود تفاوت‌های زبانی، قومی و تاریخ سیاسی متفاوت، کشورهای اروپای مرکزی هنوز هم از دیدگاه فرهنگی، اقتصادی و از نظر غذا و آشپزی همانندی‌های بسیاری با هم دارند.

نگارخانه

منابع

    Wikipedia contributors, "Central Europe," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed January 4, 2008).

    در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ اروپای مرکزی موجود است.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.