سید حسین امامی

سید حسین امامی (زاده ۱۳۰۳ - درگذشته ۱۳۲۸)، از اعضای گروه فدائیان اسلام بود. وی به همراه برادرش علی‌محمد، احمد کسروی را در ۲۰ اسفند ۱۳۲۴ در کاخ دادگستری با ضربات چاقو به قتل رساند اما به اصرار مقامات وقت از جمله عبدالحسین هژیر از زندان رها شد.[1]

حسین امامی چهار سال بعد هژیر را که وزیر دربار بود در مراسم روضه خوانی محرم مسجد سپهسالار در ۱۳ آبان ۱۳۲۸ به قتل رساند و به همین جرم اعدام شد.[1]

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.