رئیس‌جمهور

رئیس‌جُمهور رئیس قوهٔ مجریه و بالاترین مقام سیاسی در کشورهای دارای حکومت جمهوری است. او با رأی مردم از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری برای مدت معینی برگزیده می‌شود.

رئیس‌جمهور در اکثر کشورها جایگاهی است که دارای اختیارات بالای نظارتی و هدایتی است. قدرت معمولاً میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر یا صدراعظم تقسیم می‌شود، هرچند در برخی کشورهای دارای نظام ریاست‌جمهوری مانند افغانستان یا ایالات متحدهٔ آمریکا، پست‌های قابل توجهی مانند نخست‌وزیری یا صدراعظمی وجود ندارد و رئیس‌جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، دارای اختیاراتی دوچندان است. با اینکه در ایران رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس‌جمهور نسبت به کشورهای دیگر از اختیارات کمتری برخوردار بوده و رهبر ایران که عالی‌ترین مقام این کشور است، دارای اختیارات کامل می‌باشد.

جستارهای وابسته

پانویس

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.